Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Stipendiatstillinger 2022 – Vitenskapelig ph.d.-program

Musikkhøgskolen lyser ut inntil fem stipendiatstillinger knyttet til Ph.d.-programmet i oppføringspraksis, musikkpedagogikk og musikkterapi. Søknadsfrist er 1. februar.

Om stillingene

Tilsettingene gjelder for tre år i 100 prosent stilling, med tiltredelse fra 1. september 2022. De som blir tilsatt får anledning til å søke om en 75 prosent stilling, noe som betyr at stipendiatperioden blir forlenget til fire år med 75 prosent lønn. En avtale om en slik forlengelse må bli gjort i forbindelse med tilsettingen.

Denne ph.d.-utdanningen ved Norges musikkhøgskole omfatter tre fagområder: historiske og samtidsrettede oppføringspraktiske problemstillinger, musikkpedagogikk og musikkterapi. Programmet leder frem til en vitenskapelig ph.d.-grad i musikk.

Stillingene vil fortrinnsvis bli knyttet til Musikkhøgskolens sentre for forsknings- og utviklingsarbeid. Det er også mulig å søke på andre tema som har relevans for kjerneaktiviteten ved Norges musikkhøgskole.

Kontakt

Publisert: 23. nov. 2021 — Oppdatert: 25. nov. 2021