Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Rekordhøyt antall disputaser

Bjornar Utne Reitan og Thomas Christensen i Levinsalen, bak hver sin talerstol.
Bjørnar Utne-Reitan (28) ble i november den yngste som har avlagt en doktorgrad ved NMH. Her med opponent Thomas Christensen fra University of Chicago.

Aldri før har det vært avholdt så mange disputaser på NMH i løpet av ett år.

2022 har vært et rekordår for doktorgradsprogrammene ved Musikkhøgskolen. Totalt ble det avholdt 11 disputaser; fire flere enn i det forrige rekordåret 2014.

Ph.d.-programmet i oppføringspraksis, musikkpedagogikk og musikkterapi har dessuten passert 60 avlagte doktorgrader siden oppstarten i 1999. Første disputas på skolens eget doktorgradsprogram fant sted 7. desember 2002.

– Dette vitner om at vi har svært velfungerende forskerutdanninger, med dyktige folk i alle ledd, sier Sidsel Karlsen, viserektor ved NMH.

Hun mener det er mange ting som er essensielt for god gjennomføring på doktorgradsprogrammene:

– God søkning, og høy kvalitet på det faglige nivået til kandidatene vi tar opp, er en stor del av dette. Det er også god veiledning, slik at kandidatene bedriver kvalitativt god forskning og har god framdrift i prosjektene sine.

Sist, men ikke minst, trekker hun frem god faglig og administrativ ledelse av programmene.

– Det er uvurderlig. Her er vi svært heldig stilt på NMH, og har vært det over tid, sier Karlsen.

De mange doktorgradsprosjektene strekker seg over samtlige fagfelt på ph.d.-programmene; oppføringspraksis, musikkpedagogikk, musikkterapi og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid har også nådd en milepæl dette året, med sin tiende avlagte doktorgrad. Det er imidlertid langt flere som har gjennomført kunstneriske stipendiatprosjekter i perioden før 2018, da programmet ble gradsgivende.

Karlsen mener det er viktig å lære av det som gjøres på andre institusjoner, i tillegg til å fortsette med det som fungerer.

– Vi må ikke lukke oss inne i en tro på at vi nå har lært å drive forskerutdanning en gang for alle. God forskerutdanning skapes i samspill med det utdanningslandskapet og det samfunnet vi er en del av. Og så må vi skape faglig meningsfulle sammenhenger der både stipendiater, seniorforskere og veiledere kan møtes, lære av hverandre, og gjøre hverandre gode, sier hun.

Les mer om pågående forskningsprosjekter på Musikkhøgskolen.

Artikler relevante