Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Crossing the line

I prosjektet undersøker Brøske og Lysne metoder og framgangsmåter i arbeid med sanntidsmusikk, forstått som fri-improvisert klassisk musikk, i Det norske blåseensemble.

Prosjektet undersøker dermed en innovativ kunstnerisk praksis, som på ulike måter utfordrer den tradisjonelle orkestermusiker-rollen. I tillegg utforsker prosjektet studenters læringsutbytte fra praksis i denne kunstneriske arenaen.

Det norske Blåseensemble

Det norske blåseensemble (DNBE), et klassisk orkester lokalisert i Halden, har under ledelse av Geir Lysne valgt sanntidsmusikk som et av to satsingsområder siden 2013. Sanntidsmusikk er musikk som skapes der og da, kollektivt og fri-improvisert fram av og med orkestermusikerne, innenfor referanser og repertoar-assosiasjoner innen klassisk musikk. Det norske blåseensemble er Norges eldste orkester og består av 25 klassiske blåsere og perkusjonister. Orkesteret var opprinnelig et militær-orkester, men har vært sivilt siden 2003. Viktige elementer er lytting og samarbeid i orkesteret, forholdet mellom styrt og fri improvisasjon, refleksjon og samtale underveis i arbeidsprosessen, og improvisasjon som arbeidsform og kunstnerisk uttrykk innen klassisk musikk.

Blåseensemblet har jobbet med nasjonale og internasjonale utøvere innen sanntidsmusikk, og har gjort produksjoner på Leipziger Jazztage. Siden høsten 2015 har det vært et formalisert et samarbeid mellom NMH og DNBE om praksis for studenter i sanntidsmusikkprosjektet. En student har fulgt samtlige produksjoner høsten 2015, og en annen student har hatt praksis i orkesteret høsten 2016.

Problemstillinger og perspektiver som utforskes

  1. Hva kjennetegner sanntidsmusikk? Slik det kommer til uttrykk i den klingende musikken? Slik det kommer til uttrykk i arbeidsmetodene både mellom dirigent og musikere, og mellom musikere (og musikere i denne sammenheng er både musikerne som er tilsatt i orkesteret og studenter i praksis i orkesteret)
  2. På hvilke måter kan sanntidsmusikk bidra til utvikling av musikeres og musikkstudenters evne til å ta ansvar for egen kunstneriske og kreative utvikling?
  3. Hva kjennetegner studenters læring i denne praksisarenaen og hva er forutsetninger for læringen?

For å svare på disse spørsmålene, vil vi i prosjektet diskutere og undersøke metoder som brukes for å utvikle musikernes verktøykasse for å kunne ta kunstneriske valg innenfor områder som forgrunn – bakgrunn, spenning – avspenning, og å gjøre valg relatert til en rekke grunnleggende musikalske elementer som rytme, harmoni og melodi. I prosjektet vil vi også undersøke på hvilke måter sosiale relasjoner mellom musikerne i orkesteret har betydning for den kunstneriske kvaliteten og framføringen, når musikerne må bevege seg utenfor egen komfortsone. Det ser ut som gjensidig tillit og trygghet utgjør et avgjørende start-punkt for en felles, kreativ improvisasjon. Prosjektet vil også ha fokus på viktigheten av aktiv lytting og kort responstid blant orkestermusikerne. Når det jobbes med sanntidsmusikk i orkesteret, er musikerne både komponister og utøvere, og dette krever en høy grad av bevissthet omkring egne kunstneriske preferanser og smak. Dette er vesentlige elementer for høyere musikkutdanning med mål om å utdanne musikere med endringskompetanse, som kan stille spørsmål ved egen praksis og ting som tas for gitt. Utforskingen av sanntidsmusikk utfordrer på ulike måter den tradisjonelle rollen som orkestermusiker.

Blåseensemblet som praksisarena for utøvende bachelorstudenter

Siden høsten 2015 har det vært et formalisert samarbeid mellom NMH og DNBE om praksis for studenter i sanntidsmusikkprosjektet. En student har fulgt samtlige produksjoner høsten 2015, og en annen student har hatt praksis i orkesteret høsten 2016.

Det ble jobbet med sanntidsmusikk med studenter under kammermusikk-uka 2015 ved NMH, og det blir gjennomført et kammermusikkprosjekt i sanntidsmusikk høsten 2016 med en avsluttende åpen konsert på NMH.

Les mer

  • Fri-klassisk? (tekst av Geir Lysne i Ballade, 2016).
  • Fri improvisasjon til stumfilm (Tekst av Brit Ågot Brøske om en students erfaring med praksis i blåseensemblet i 2015).

Artikler relevante

Publisert: 10. mai 2017 — Oppdatert: 11. jan. 2021