Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Life and Lullabies

Hva betyr egentlig vuggesang for foreldre og deres barn? Dette spørsmålet har Lisa Bonnár løftet opp og studert i sin ph.d.-avhandling.

Bonnárs Ph.D.-avhandling er en kvalitativ studie av 20 norske foreldre som synger for barna sine før leggetid. Gjennom dybdeintervjuer og videoopptak har hun fokusert på foreldrenes egne erfaringer og deres beskrivelser av sangstundens positive innvirkning på barnet. Hun omtaler også forelder-barn-relasjonen, foreldrenes mestringsfølelse og foreldre og barns felles velvære gjennom tre meningsfylte lag: "Nurturing", "Building" og "Mastery".

Studien er en holistisk tilnærming til foreldrenes musikalitet og bevissthet om egen tilstedeværelse og sensitivitet i møte med barnet før leggetid, og gir støtte til og nyanserer den syntetiske teorien "Communicative Musicality" av Stephen Malloch og Colwyn Trevarthen.

Bonnár utforsker og argumenterer for en særegen form for "musical mindfulness" som vuggesangen tilbyr. Vuggesang, slik foreldrene erfarer det, er et nyttig og viktig redskap i hverdagen med barna. Gjennom den kan barna og de selv falle til ro, de kan uttrykke omsorg og kjærlighet, bygge familie og kulturell tilhørighet og identitet, skape en god og varm atmosfære og oppnå samstemthet og økt tilstedeværelse.

Det multi-sensoriske vuggesang-event blir raskt et hverdagsritual og en integrert del av forelder-barn-relasjonen. Sangstunden bidrar til velvære og komfort ved leggetid, men er avhengig av foreldrenes sensitive timing, deres emosjonelle inntoning og dynamisk balansering mellom variasjon og repetisjon, grensesetting og fleksibilitet.

Ph.d.-avhandling

Du finner avhandlingen til Lisa Bonnár i NMH Brage:
Life and Lullabies. Exploring the basis of meaningfulness in parents’ lullaby singing