Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Plan To Unplan

Lisa Streich ved flygelet

I sitt kunstneriske ph.d.-prosjekt ønsker komponist og organist Lisa Streich å undersøke det vanskelige og udefinerbare rommet mellom "homo sapiens" og "homo ludens".

"Homo ludens" kommer fra latin og beskriver det kloke eller nærmere bestemt, det moderne mennesket. "Homo ludens" på sin side, beskriver det lekende mennesket. På den måten står disse to i et slags motsetningsforhold til hverandre.

Streich vil i dette prosjektet bruke musikken og konsertopplevelsen som verktøy for å studere og utforske dette rommet.

Musikken muliggjør en følelse av limbo

Hvordan muliggjør vi tilgangen til et annet tidskosmos som befinner seg utenfor vår egen vanlige tid og våre egne vanlige liv? Hva er denne tilstanden og øyeblikket av limbo som vi kastes inn i under en konsert, og hvem er ansvarlig for den? Er det musikken, partituret, musikeren, komponisten eller lytteren? Eller skjer det først når alle disse delen innehar en felles forståelse og er i harmoni? Tilstanden kjennetegnes av at den som opplever den, i et kort øyeblikk forstår og kjenner meningen med menneskets eksistens. Det er et øyeblikk som er fylt med muligheter og mangfold. Streich betegne denne tilstanden som "limbo" og "den parallelle virkeligheten", dvs. som det vanskelige rommet mellom "homo sapiens" og "homo ludens".

Ekstremt materiale og situasjoner

I dette prosjektet er samarbeidet mellom musiker og komponist helt sentralt, og Streich ønsker å bidra til kunnskapen om dette skapende samarbeidsforholdet. Materialet og situasjonene musikeren og komponisten skal arbeide med vil være "ekstremt". Et slikt materiale vil kunne tilføre verdifull informasjon og nye struktuelle framgangsmåter til det feltet som musikeren og komponisten samarbeider innenfor. Det ekstreme kan blant annet innebære:

  • Ekstremt register
  • Speisielle notekombinasjoner
  • Ekstreme temposkifter
  • Ekstremt detajerte tekster
  • Koreografiske notasjoner
  • Motoriserte instrumenter
  • Ekstremt sårbare situasjoner
  • Ekstremt mange stemmer

Prosjektet undersøker hvordan et verk for solo, ensemble eller orkester som oppstår i et samarbeid mellom musiker og komponist om et ekstremt materiale eller i ekstreme situasjoner kan reflektere tidsånden vår og åpne opp for et helt eget rom hos lytteren.

Resultater

Prosjektet skal resultere i konserter, audiodokumentarer, personlige refleksjoner, bilder og partiturer, samt to publikasjoner "Book of Chords" og "Book of Structures".

"Plan To Unplan"inngår som et prosjektet i det treårige kunstneriske utviklingsprosjektet "Performing Precarity".

Artikler relevante