Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Stedsbevissthet i musikk

Det kunstneriske resultatet i Knut Olaf Sundes prosjekt er tre stedsorienterte arbeider som på ulike måter belyser kontekstens betydning for hvordan vi oppfatter musikk. Han har arbeidet med sted og utsatte situasjoner basert på hvordan minner og årvåkenhet er forbundet med steder og situasjoner i hjernen, og slik utfordret konvensjoner.

Idéen om et annet sted

Klang og rom er uløselig forbundet. Klangen blir formet av rommet den befinner seg i, mens rommet oppstår med klangen som utbrer seg i det. Omgivelsene og relasjonene de har til kunstverket bidrar til å sette det i kontekst. Sammen med vårt kognitive apparat er det konteksten og omgivelsene som avgjør våre fortolkninger av ytre stimuli og handlinger i verden rundt oss.

Prosjektet handler om å øke bevisstheten om situasjonens og kontekstens betydning for persepsjon og fortolkning. Ut fra dette springer tanken om at å orientere seg i det ukjente er sentralt for å forstå fremmede perspektiver. Spørsmålet er hvordan jeg i en musikalsk sammenheng kan skape en betydningsoverføring som påvirker vår persepsjon og forståelse. Det estetisk sentrale i arbeidet er fornemmelsen av et annet sted.

Dette arbeider jeg med ved å selv tre ut i uklare situasjoner. Jeg tilnærmer meg steder som har eller kan fylles med betydning som står i forbindelse meg prosjektets grunnidé, eller ha potensiale for betydningsoverføring, som innebærer en type forflytning eller iscenesettelse. Innen rammen av prosjektet lager jeg tre større musikalske verk – immersive, konstekstinformerte "situasjoner", iscenesettelser, forestillinger eller konserter – som krever et offer av publikum. Verkene blir informert av stedene jeg tilnærmer meg, en fortolket refleksjon filtrert gjennom meg. Det blir en musikk som trigger en bevissthet om noe utenfor musikken selv, som blir betydningsfullt for hvordan verket oppfattes.

Konkret gjør jeg akustiske målinger, feltopptak av soundscapes, syntetiserer lydmateriale, bearbeider found music, og lager abstrakte utholdte lydstrukturer med akustiske instrumenter, og multikanals-høyttaleroppsett i ulike konfigurasjoner. Som visuelt kontrapunkt kan brukes eget lysdesign, abstrakte mønstre i videoprojeksjoner eller filmet konkret materiale.

Øy med trær i mørket
Himdalen-performance 2018. Foto: Henrik Bekk.

Publisert: 17. okt. 2016 — Oppdatert: 1. sep. 2021