Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Torbjørn Eftestøl: Cosmic Ritornello.

Hvordan kan intensitetsfeltet musikken involverer oss i erfares direkte, som en realitet i seg selv?

Fagområde: Oppføringspraksis.

Sammendrag

Avhandlingen er en transdisiplinær undersøkelse av musikk med utgangspunkt i Gilles Deleuze and Félix Guattari sin filosofi. Studien nærmer seg musikken som et spill av levende krefter og intensiteter, og den søker å tematisere, forstå og utforske denne dimensjonen ved musikken fra forskjellige innfallsvinkler.

I første del fremstilles Deleuze og Guattari sin filosofiske metode ‘transcendental empirisme’ og begrepet ‘intensitet’ utvikles overfor musikk gjennom en fenomenologisk beskrivelse av musikkerfaringen. Dette leder frem til et spørsmål som Deleuze og Guattari hevder karakter-iserer mye musikk siden begynnelsen av det tjuende århundret: Hvordan kan intensitetsfeltet musikken involverer oss i erfares direkte, som en realitet i seg selv?

Dette spørsmålet undersøkes gjennom en betraktning av den musikalske tenkningen til Arnold Schönberg, Olivier Messiaen og Giacinto Scelsi. Deres ideer og komposisjonsteknikker leses filosofisk i forhold til sentrale innflytelser på deres virke, og forbindelser til eksperimentelle og kontemplative prosesser diskuteres. Spørsmålet om en musikalsk overskridelseserfaring står her sentralt.

Siste del av avhandlingen tematiserer musikalsk praksis i lys av foregående kapitler. Félix Guattari sitt begrep om ‘singularisering’ som selvets tilblivelse knyttes til Yeshayahu Ben-Aharon sin fremstilling av en kunstnerisk prosess som inkluderer et bevisst arbeid med intensive krefter. Dette leder så til spørsmålet om forholdet mellom musikk og filosofi – og muligheten for å erfare en oppvåkning til liv i tenkningen.

Publisert: 18. okt. 2016 — Oppdatert: 12. des. 2022