Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Barn, musikk, helse

Skriftserie fra Senter for musikk og helse

Kreativ skapelse, lek, latter, gråt, musikk og bevegelse er alle kvalitative sider ved menneskelig utfoldelse. En slik vital skapende utfoldelse er kanskje på sitt aller mest utforskende i de tidligste årene av livet. Barn, musikk, helse har et bredt anlagt fokus idet tekstene handler om tiden fra før fødsel opp mot tenårene.

Som en basis for hele vår forståelse av barn, musikk og helse ligger tanken om kommunikasjon som dialogisk fundert: Virkeligheten skapes og utfolder seg i nærvær og fellesskap med andre gjennom musiske samværsformer i bred forstand. Med dette som bakgrunn spør vi i denne boken om mulige sammenhenger mellom barn, musikk og helse. Kapitlene berører alle sammen dette spørsmålet, om enn på ulikt vis og gjennom forskjellige innfallsvinkler.

Publikasjoner relevante