Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Glimt av glede

Musikkterapi med demensrammede som har symptomer på depresjon og angst

Avhandlingen ”Glimt av glede” handler om musikkterapi med demensrammede som har symptomer på depresjon og angst. Seks demensrammede eldre har fått korttidsmusikkterapi, og resultatene viser samlet sett færre symptomer på depresjon, angst og agitasjon samt økt livskvalitet. Sesjonene er videofilmet og det er brukt standardiserte måleinstrumenter i et mixed methods forskningsdesign.

Avhandlingen utdyper begrepene musikkterapi, aldersdemens og sinnsstemning og har også en litteraturgjennomgang av annen forskning med samme tematikk. I tillegg er det benyttet hukommelsesteori til å forklare effekt av musikk ved demens. Det er utført få andre studier av musikkterapi og aldersdemens i Norge. Bruk av mixed methods er også sjeldent i norsk musikkterapiforskning. Studien gir en sterk anbefaling av musikkterapi til demensrammede.

  • NMH-publikasjoner 2013:7.

Publikasjoner relevante