Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Hek­ta på musikk

Forord: Gro Trondalen.

«Hekta på musikk» handler om musikkterapi med mennesker med rusutfordringer. Boka formidler brukernes erfaringer fra en musikkterapigruppe på en avgiftningsenhet ved Akershus Universitetssykehus.

I tillegg til å gi innblikk i hvordan brukerne opplevde det å delta i musikkterapi, er boka ment som en inspirasjon til andre som ønsker å starte opp lignende tilbud. Boka består derfor av tre deler: 1. Teoretisk bakteppe for arbeidet; 2. Brukernes fortellinger; og 3. Metodiske tips til gjennomføring av musikkterapigrupper.

«Hekta på musikk» er utgitt av Senter for musikk og helse (Norges musikkhøgskole) med økonomisk støtte fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, gjennom Mental Helse.

Monika Overå er musikkterapeut. Hun startet opp og drev musikkterapitilbudet på avgiftningsenheten ved Akershus Universitetssykehus. Nå jobber hun på Barne- og ungdomsklinikken ved samme sykehus.

  • NMH-publikasjoner 2013:11.

Publikasjoner relevante