Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

I tran­sitt – mel­lom til og fra

Forsiden til "I transitt – mellom, til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern" av Karette Stensæth, Viggo Krüger og Svein Fuglestad (red.).

Om musikk og deltagelse i barnevern

Kan musikk og musikkaktiviteter være en ressurs for barn og unge i barnevernet? Kan deres deltagelse gjennom musikk gi dem verdifulle livserfaringer? Dette er noen av spørsmålene du finner svar på i denne antologien fra CREMAH ved NMH.

Kan musikk og musikkaktiviteter være en ressurs for barn og unge i barnevernet? Kan deres deltagelse gjennom musikk gi dem verdifulle livserfaringer? Slike spørsmål kan du lese mer om i antologien fra CREMAH ved NMH.

Antologien har fått navnet «I transitt – mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern» og er redigert av Karette Stensæth, Viggo Krüger og Svein Fuglestad. Dette er den niende utgivelsen i Skriftserie fra CREMAH.

Tittelen stammer fra en sang skrevet og fremført av en jente som deltok i prosjektet Kom nærmere. Den beskriver følelsen hun og mange barn i barnevernet har, følelsen av å være et sted i mellom, i overgangene, mellom til og fra, enten geografisk, psykologisk eller følelsesmessig.

Boka utfordrer et problemorientert fokus på barnevern med et ressursorientert blikk. Den spør: Kan musikk og musikkaktiviteter være en ressurs for barn og unge i barnevernet? Kan barn og unges deltagelse gjennom musikk gi dem verdifulle livserfaringer. Kan den bygge tillit og identitet? I tilfelle, hvordan?

Antologiens mange bidragsytere har lang erfaring med musikkarbeid i barnevern. I tekstene tar de for seg flere populasjoner i barnevernet, fra fosterfamilier med små barn i barnehager til ungdommer som sliter med rusavhengighet – til unge flyktninger og enslige mindreårige asylsøkere. Felles for alle tekstene er at de retter oppmerksomheten mot musikk som et middel til mestring og sunn samfunnsdeltakelse, som en øvelse i demokrati og medborgerskap.

Utgivelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Norges musikkhøgskole ved CREMAH, Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet), Universitetet i Bergen ved Griegakademiets senter for musikkterapiforsking og Aleris Omsorg Norge.

  • NMH-publikasjoner 2016:4.
  • Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH), vol. 9.

Publikasjoner relevante