Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikk i psy­kisk helse­ar­beid med barn og unge

Skriftserie fra Senter for musikk og helse

Musikk kan tilby opplevelser og deltakelse, mestring og uttrykk, anerkjennelse og samhandling. Hva vi kaller helse handler om å oppleve livssammenheng og overskudd i hverdagen, vitalitet og samhørighet. Musikk er en ressurs vi kan øse av for å finne håp og styrke til å leve et liv med mening i skapende samvær med andre.

Med denne antologien har vi samlet en rekke fagfolk fra musikkterapi, psykologi og medisin, musikkpedagogikk og musikkforskning for å skrive om temaet musikk og psykisk helse i forhold til barn og unge. Innen psykisk helsearbeid er man i dag opptatt av å finne frem til våre ressurser, for å fremme mestring og kontroll over eget liv. Dette er verdier og handleformer knyttet til kjernen i det helsearbeidet denne antologien beskriver.

Musikk står svært sentralt i mange unge menneskers liv. Gjennom deltakelse i musikkaktiviteter, utforming av egne uttrykk, ved å bygge relasjoner til andre gjennom samspill, lytting og samtale om musikkopplevelser, har behandlere en kanal til å fremme motivasjon og legge grunnlag for fremme av psykisk helse.

Senter for Musikk og helse ved Norges musikkhøgskole vil med denne antologien vise hvordan musikk som helsefremmende og terapeutisk redskap kan gi viktige bidrag til psykisk helsearbeid med barn og unge. Samtidig vil vi med disse artiklene øke kunnskapen om musikkens rolle i samfunnslivet som en ressurs vi kan utnytte til helsefremmende arbeid og som vi alle kan ha glede av gjennom den musikalske egenomsorgen vi kan gi oss selv.

Publikasjoner relevante