Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Nor­disk musikk­pe­da­go­gisk forsk­ning: Årbok 13

Nordisk musikkpedagogisk forsknings 13. årbok inkluderer elleve artikler og fire forskningsnotater.

Temaene for artiklene er blant annet filosofiske og historiske perspektiver på musikkundervisning, epistemologiske og psykologiske perspektiver på musikkundervisning og læring, samt kreativitet, evaluering og etiske betraktninger om musikkundervisning.

  • NMH-publikasjoner 2012:2.

Publikasjoner relevante