CF009302.jpg

Doktorgrad

Vil du bli stipendiat ved NMH? Utdanningene på ph.d.-nivå gir deg en unik mulighet til å bidra til kunnskapsutviklingen på fagfeltet ditt.

Norges musikkhøgskole tilbyr to program på ph.d.-nivå. Det ene er et vitenskapelig ph.d.-program i musikk, der du kan søke på prosjekter innenfor fagområdene historiske og samtidsrettede oppføringspraktiske problemstillinger («oppføringspraksis»), musikkpedagogikk og musikkterapi. Dette studiet leder frem til en ph.d.-grad, og dokumenteres med en vitenskapelig avhandling.

Det andre programmet er et kunstnerisk stipendiatprogram. Programmet inkluderer alle kunstarter, og er et nasjonalt program som tilbys ved mange av landets utdanningsinstitusjoner. Studiet gir foreløpig ingen ph.d.-grad, men er på samme nivå og kvalifiserer på samme måte som en ph.d.-grad for tilsetting som 1. amanuensis i Norge.

Begge utdanningene er treårige studier som inneholder en opplæringsdel på 30-40 studiepoeng og et selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid.