Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Halgeir Schiager: Orgelkomponisten Gustav Merkel

Nærbilde av orgelpiper og tangenter

Tolkningsaspekter i noen av orgelkomponisten Gustav Merkels (1827-1885) verker.

Fagområde: Oppføringspraksis

Sammendrag

Avhandlingen tar utgangspunkt i Gustav Merkels (1827-1885) orgelverker og i orgler fra hans samtid. Merkel virket i Dresden og var en skattet utøver, pedagog og komponist i sin samtid. Han representerer en midttysk orgeltradisjon, med sentral betydning for utviklingen av orgelmusikk på 1800-tallet, og hans orgelverker ble spilt i Europa og i Amerika.

Schiager utforsker interpretatoriske aspekter ved Merkels orgelverker i en monografi. I tillegg har han spilt inn utdrag av Merkels verker på orgler med et klangideal som han kan ha vært fortrolig med. I monografien beskrives valg av instrumenter og de musikalske tolkninger i innspillingene. Avhandlingen inneholder også en edisjon av et utvalgt Merkelverk. Edisjonen inneholder tekstkritikk og forslag til interpretasjon grunnlagt på avhandlingens konklusjoner. Den er tilrettelagt for å kunne spilles på moderne instrumenter.

Ph.d.-avhandlingen

Tittel: Orgelkomponisten Gustav Merkel. Tolkningsaspekter i noen av hans verker.

Avhandlingen er en vitenskapelig monografi med to vedlegg: en innspilling og en edisjon. Avhandlingsspråket er norsk.

Avhandlingen er tilgjengelig på biblioteket. Den er ikke digitalt tilgjengelig.

Artikler relevante

Publisert: 11. jan. 2017 — Oppdatert: 8. apr. 2024