Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

K.U.-basert utdanning

De siste årene har nye fag og modeller utviklet seg på de nordiske utdanningsinstitusjonene knyttet til kunstnerisk forskning og refleksjon. Utviklingen skjer i takt med at institusjonene får ansatte med bakgrunn i det voksende feltet kunstnerisk utviklingsarbeid, og at det ses behov i utøverutdanningen for å styrke bevisstgjøring og refleksjon over musikerrolle, kunstnerisk ståsted og kontekstforståelse, samt anknytning til filosofiske, teoretiske og kunstneriske referanser.

CEMPE har etablert en tenketank der undervisere av K.U.-relaterte fag ved institusjonene i Skandinavia treffes for å utveksle erfaringer, undervisningsopplegg og ideer, og sammen diskutere utviklingspotensialet for K.U-basert musikerutdanning på bachelor- og master-nivå i Skandinavia.