Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

KU-basert musikkutdanning

De siste årene har nye fag og modeller utviklet seg på de nordiske utdanningsinstitusjonene knyttet til kunstnerisk forskning og refleksjon. Utviklingen skjer i takt med at institusjonene får ansatte med bakgrunn i det voksende feltet kunstnerisk utviklingsarbeid, og at det ses behov i utøverutdanningen for å styrke bevisstgjøring og refleksjon over musikerrolle, kunstnerisk ståsted og kontekstforståelse, samt anknytning til filosofiske, teoretiske og kunstneriske referanser.

CEMPE har etablert en tenketank der undervisere av K.U.-relaterte fag ved institusjonene i Skandinavia treffes for å utveksle erfaringer, undervisningsopplegg og ideer, og sammen diskutere utviklingspotensialet for K.U-basert musikerutdanning på bachelor- og master-nivå i Skandinavia.

Tenketanken for KU-basert musikkutdanning arbeider blant annet med å utvikle en digital skandinavisk ressursbank for studenter på bachelor- og masternivå, som kan gi en innføring i arbeids- og tenkemåter innen feltet kunstnerisk utviklingsarbeid/kunstnerisk forskning. Det arrangeres også et seminar om KU-basert musikkutdanning i november 2020.
Mer informasjon om seminaret kan leses her

Artikler relevante

Publisert: 23. nov. 2018 — Oppdatert: 29. feb. 2024