Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikkteori i musikerutdanningen: En diskursorientert studie av satslærefaget i Norges musikkhøgskoles utvidede historie

Bjørnar Utne-Reitan ser på musikkteoriens plass i norsk musikkutdanningshistorie i doktorgradsprosjektet sitt, og fokuserer særlig på det man gjerne kaller satslærefaget.

Konstruksjonen av satslærefaget som del av den profesjonelle musikerutdanningen i Oslo, fra slutten av 1800-tallet og frem til dagens situasjon ved NMH, er valgt som case. Studien vil behandle et stort historisk kildemateriale – hovedsakelig studieplaner, lærebøker og debatter i aviser og tidsskrifter. Disse vil bli analysert med et foucaultiansk diskursorientert blikk.

Studien vil være sentral i utforskningen av både institusjonens og fagets historie, gi et grunnlag for forståelse av dagens pedagogiske praksis og være et viktig bidrag til arbeidet med å utforme fremtidens utdanning. For å kunne vurdere fagets plass i fremtidens musikerutdanning, er det en stor fordel med mer inngående kunnskap om dets grunnlag og historikk. Dette er tidligere lite undersøkt i norsk sammenheng.

Artikler relevante

Publisert: 16. aug. 2021 — Oppdatert: 16. aug. 2021