Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Ny identitet for akkordeonet?

Kalle spiller entusiastisk trekkspill på en scene. Han sitter mellom to trommesett.

Kalle Moberg (f. 1994) baserer sitt stipendiatarbeid på utforsking av akkordeonets organiske potensiale – gjennom nye teknikker og uutforskede muligheter på instrumentet som «Stifled Tones», ekstrem bending, nye fasetter av svevning/acoustic beats, multifoner og fleksibel mikrotonalitet.

Sammendrag

Moberg vil utvide akkordeonets klanglige og akustiske muligheter gjennom nye teknikker, utforske disse mulighetene i ulike kunstneriske sammenhenger, etablere nye roller og estetikk samt nytt repertoar for akkordeonet, og med det utvide publikums og kollegers oppfattelse av instrumentet.

Teknikkene og effektene prosjektet omhandler er nye, flertallige, unike, oppnåelige på alle akkordeon og overkommelige for enhver viderekommen akkordeonist. Håpet er derfor at dette prosjektet vil kunne ha stor verdi for akkordeonmiljøet internasjonalt, instrumentets repertoire, og samtidsmusikken. Gjennom inngående kunstnerisk og metodisk utforsking av disse nye teknikkene vil Moberg presentere et akkordeon med ny og substansielt bredere identitet.

Resultat

Tekst

Les det i Brage

Artikler relevante

Publisert: 3. sep. 2021 — Oppdatert: 25. nov. 2021