Rytmisk musikkundervisning som estetisk praksis

Prosjektleder:
Catharina Christophersen

Periode:
2000 – 2009

Type:
forskning

Tema:
Musikkpedagogikk, Musikkundervisning, Rytmisk musikk

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i musikkpedagogikk

Formålet med studien er å undersøke på hvilken måte rytmisk musikkundervisning er estetisk praksis og hvordan estetiske verdier uttrykkes i rytmisk musikkundervisning.

Finansiering: Høgskolen i Bergen

Ph.d.-avhandling

Avhandlingen er tilgjengelig i NMH Brage:
Rytmisk musikkundervisning som estetisk praksis : en casestudieSist oppdatert: 10. januar 2017