Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Rytmisk musikkundervisning som estetisk praksis

Formålet med studien er å undersøke på hvilken måte rytmisk musikkundervisning er estetisk praksis og hvordan estetiske verdier uttrykkes i rytmisk musikkundervisning.

Finansiering: Høgskolen i Bergen

Ph.d.-avhandling

Avhandlingen er tilgjengelig i NMH Brage:
Rytmisk musikkundervisning som estetisk praksis : en casestudie