Nasjonalt talentutviklingsprogram for unge musikere

Talentutviklingsprogrammet Unge musikere er et tilbud til ungdom som har kommet spesielt langt på sitt instrument. Øvre aldersgrense er 19 år.

Søknadsfrist: 15. mars.

Programmet tilbys av 6 institusjoner:

Hver institusjon har ansvar for et geografisk område.

Programmet inneholder:

  • individuell undervisning
  • musikkteoriundervisning
  • samspill/kammermusikk
  • deltagelse på konserter.

Det avholdes normalt 12 lørdagssamlinger i løpet av et skoleår.

Samarbeid med elevens hovedinstrumentlærer

Undervisningstilbudet er et supplement til undervisningen eleven mottar ved sin kulturskole, videregående skole (MDD) eller privatskole/-lærer. Det er derfor en forutsetning at elevens faste lærer er innstilt på opplegget og villig til å samarbeide med den læreren eleven får i talentutviklingsprogrammet, slik at eleven opplever tilbudet som et samordnet, helhetlig tilbud.

Søknad skjer gjennom elevens kulturskole, videregående skole eller privatlærer.

Kostnader

Undervisningen er gratis, men eleven må selv betale nødvendig reise- og eventuelle oppholdsutgifter for å delta. Elever med ekstra store reiseutgifter kan etter søknad få refundert deler av utgiftene.

 

Sist oppdatert: 6. februar 2020