Nasjonalt talentutviklingsprogram for unge musikere

Talentutviklingsprogrammet Unge musikere er et tilbud til ungdom som har kommet spesielt langt på sitt instrument. Øvre aldersgrense er 19 år.

Søknadsfrist: 15. mars.

Programmet tilbys av 6 institusjoner:

 • Norges musikkhøgskole
 • Universitetet i Tromsø
 • NTNU i Trondheim
 • Griegakademiet i Bergen
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Agder

Hver institusjon har ansvar for et geografisk område, se detaljert informasjon om institusjonene.

Programmet inneholder:

 • individuell undervisning
 • musikkteoriundervisning
 • samspill/kammermusikk
 • deltagelse på konserter.

Det avholdes normalt 12 lørdagssamlinger i løpet av et skoleår.

Samarbeid med elevens hovedinstrumentlærer

Undervisningstilbudet er et supplement til undervisningen eleven mottar ved sin kulturskole, videregående skole (MDD) eller privatskole/-lærer. Det er derfor en forutsetning at elevens faste lærer er innstilt på opplegget og villig til å samarbeide med den læreren eleven får i talentutviklingsprogrammet, slik at eleven opplever tilbudet som et samordnet, helhetlig tilbud.

Søknad skjer gjennom elevens kulturskole, videregående skole eller privatlærer.

Kostnader

Undervisningen er gratis, men eleven må selv betale nødvendig reise- og eventuelle oppholdsutgifter for å delta. Elever med ekstra store reiseutgifter kan etter søknad få refundert deler av utgiftene.

Frister

 • Søknadsfrist: 15. mars
 • Opptaksprøvene gjennomføres i april/mai.
 • Søknadsskjema for hver av fylkene
Sist oppdatert: 25. januar 2013