Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Current Trends in Music Theory Pedagogy

Målet med dette prosjektet er å skape sammenhenger mellom pedagogiske trender og utvikling innen musikkteori i Skandinavia og internasjonalt ved å invitere internasjonalt anerkjente musikkteoretikere til NMH.

Prosjektet «Current Trends in Music Theory Pedagogy» (CTMTP) har som mål å gi prosjektdeltakerne kunnskap om dagens internasjonale trender og pedagogisk utvikling innen harmonilære, kontrapunkt, analyse, form og gehør. CTMTP vil også formidle de siste års utvikling innen skandinavisk musikkteori for å gjøre skandinaviske trender bedre kjent internasjonalt.

Impulser som genereres av dette prosjektet vil påvirke og videreutvikle undervisningen ved NMH.

Overordnede tema for CTMTP

Innholdet i prosjektet vil bli utviklet underveid av deltakerne. Det er likevel forventet at noen generelle temaer kommer til å påvirke prosjektet: 1) nylig forskning innen musikkognisjon, 2) nylig forskning på improvisatoriske tilnærminger innen kontrapunkt og harmoni, og 3) integrative tilnærminger i musikkteori.

Inviterte eksperter

I perioden 2018-2020 vil CTMTP invitere seks internasjonalt anerkjente musikkteoretikere til NMH. Hvert besøk vil bestå av to deler:

  • Møte med prosjektdeltakerne i CTMTP
  • Gjesteforelesning/undervisning, enten offentlig eller som del av masterprogrammet i anvendt musikkteori ved NMH.

Det første besøket fant sted 5-7. november 2018, med Robert Gjerdingen som invitert gjest. Gjerdingen er professor i musikkteori og musikkognisjon ved Bienen School of Music, Northwestern University, USA.

Tre menn og en dame står ute ikledd jakker og smiler mot kameraet.
Bilde fra samlingen på Voksenåsen nov 2018. F.v. Anders Tykesson, Peter van Tour, Robert Gjerdingen og Victoria Jakhelln

Forventede resultater

Innenfor rammen av prosjektet vil det arrangeres en CTMTP-konferanse 26.-27. september 2019 ved NMH.

En publikasjon med omtrent 13-15 artikler vil bli publisert i løpet av prosjektets siste år (2021-2022). Deltakerne i CTMTP-prosjektet skal bidra med en artikkel om et selvvalgt tema som viser hvordan impulser fra prosjektet har skapt noen former for pedagogiske eksperimenter og resultater. I tillegg vil musikkteoriteoretikerne som har gjestet NMH i prosjektperioden bli invitert til å bidra med en artikkel til publikasjonen.

Artikler relevante

Publisert: 1. aug. 2018 — Oppdatert: 11. jan. 2024