Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Victoria Cecilie Jakhelln

Uni­ver­si­tets­lek­tor

Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi

Publikasjoner

  • Jeg trodde jeg kunne lese noter helt til jeg begynte i kor. Victoria Cecilie Jakhelln 2017
  • Koblingen gehør og hovedinstrument Victoria Cecilie Jakhelln 2017
  • Gehørtrening og musikkteori på musikklinja, som forberedelse til høyere musikkutdanning. Victoria Cecilie Jakhelln 2015
  • Gehørtrening og notelære for korsangere. Et grunnleggende kurs. Victoria Cecilie Jakhelln 2015
  • Gehørutvikling og notelære for korsangere. Victoria Cecilie Jakhelln 2015
  • Veien til opptaksprøven. Intervjuer om opplæring i gehør og musikkteori før høyere musikkutdanning - en pilotundersøkelse. Victoria Cecilie Jakhelln 2015
  • Praktisk web-basert gehørtrening. Gehørtrening på nettet - til glede eller frustrasjon? Victoria Cecilie Jakhelln 2014
  • Praktisk web-baserad gehörslära Victoria Cecilie Jakhelln 2014
  • Aural Perspectives. On Musical Learning and Practice in Higher Music Education Inger Elise Reitan ,  Anne Katrine Bergby ,  Victoria Cecilie Jakhelln ,  Gro Shetelig ,  Ingunn Fanavoll Øye 2013
  • Practical technology aided aural skills Victoria Cecilie Jakhelln 2012
Se alle publikasjoner i Cristin

Prosjekter Victoria Cecilie er en del av