Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Anne Katrine Bergby

Første­lek­tor

Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi

Research Areas / Expertise

 • Gehøret kan utnyttes og utvikles bedre hvis man vet hvordan og hvorfor! Dette gjenspeiles både i undervisningen og lærebokproduksjonen til Bergby (Øre for musikk - om å undervise i hørelære; Praktisk intonasjon for blåsere).
 • Gehøret skal brukes! Derfor er intonasjon, gehøret på øverommet, i samspill, på dirigentpulten osv. viktige fokusområder i Bergbys undervisningen.
 • I studiet bør fagene være relevante og ha sammenheng med hverandre! Derfor er lærersamarbeid og fagutvikling (for eksempel valgemnet kammermusikk, differensierte studieplaner og bruk av instrumenter i gehørtimene) områder Bergby aldri blir ferdig med…

De kommende årene skal Bergby fordele tiden sin mellom undervisning og doktorgradsarbeid. Hun arbeider med et Ph.D.-prosjekt i musikkpedagogikk hvor intonasjon i undervisningen i høyere musikkutdanning skal belyses.

Biografi

Anne Katrine Bergby er født i 1964 og vokste opp som fløytist i Sarpbsborgs rike amatørkorpsmiljø. Etter musikklinja ved Greåker videregående skole tok hun musikkpedagogikkstudiet ved NMH og hovedfag i musikkvitenskap ved UiO med hørelære som fordypningsfelt.

Bergby underviste i fløyte i over 20 år men viet seg gradvis helt til gehørundervisningen. I den anledning jobbet hun blant annet ved Heggen vgs, Nord-norsk musikkonservatorium, Universitetet i Oslo og Bibelskolen i Staffeldtsgate. Ved sistnevnte var hun dessuten fagseksjonsleder for musikklinja.

Bergby har vært fast ansatt ved NMH siden 1999. Her har hun brukt tiden på undervisning, forskning og fagutvikling, i tillegg til fagforeningsarbeid og styre og stell.

Publikasjoner

 • Intonasjon - HRMK Anne Katrine Bergby 2022
 • Teachers' accounts of intonation in Higher education music performance studies Anne Katrine Bergby 2022
 • Yamaha HD200 keyboard som undervisningsverktøy Anne Katrine Bergby 2019
 • Unfolding the complexity of intonation conceptions and teaching - with possible implications for aural class Anne Katrine Bergby 2019
 • Intonasjon - hva kan gehørtreningsfaget bidra med? Anne Katrine Bergby 2019
 • Teachers' understandings of intonation in music performance education Anne Katrine Bergby 2019
 • Melodisk eller harmonisk intonasjon: konsekvenser og kompromisser Anne Katrine Bergby 2018
 • Intonasjonens rammevilkår Anne Katrine Bergby 2018
 • Intonasjon: kunnskaper, ferdigheter og holdninger Anne Katrine Bergby 2018
 • "Men allting handler jo om ørene!" Et gehørfaglig fokus på instrumentallæreres refleksjoner rundt temaet intonasjon. Anne Katrine Bergby 2017
Se alle publikasjoner i Cristin

Prosjekter Anne Katrine er en del av