Institusjonaliseringen av de rytmiske musikkutdanningene ved Høgskolen i Agder

Prosjektleder:
Knut Tønsberg

Periode:
2003 – 2007

Type:
forskning

Tema:
Musikkutdanning

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i musikkpedagogikk

Hva skjer når et tradisjonelt klassisk musikkonservatorium etablerer utdanningstilbud innen alternative sjangere som pop, rock og jazz?

Denne studien analyserer og beskriver utdanningen innen rytmisk musikk ved et norsk konservatorium, fra de første ideene og forsøkene på 1980-tallet, via utviklingsmessige problemer og konflikter på 1990-tallet, blant annet i forhold til det klassiske fagmiljøet ved samme institusjon, og fram til et fullt utbygd utdanningsprogram på 2000-tallet med bachelor- og mastergradsstudier og vedtak om doktorgradsutdanning.

Finansiering: Universitetet i Agder (tidligere Høgskolen i Agder).

Ph.d.-avhandlingen

Avhandlingen er tilgjengelig i NMH Brage:
Institusjonaliseringen av de rytmiske musikkutdanningene ved Høgskolen i AgderSist oppdatert: 11. januar 2017