Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikkstudentkonferansen 2020

Plakat til Musikkstudentkonferansen 2020. Teksten leser "Musikkstudentkonferansen 1. april 2020" med logoen til CEMPE i det venstre hjørne og logoen til NMH i det høyre.

På musikkstudentkonferansen 2020 snakker vi om studenters drømmer, karrierer og fremtidige arbeidsliv. Hva vil det egentlig si å være en vellykket musiker? Hvordan vil fremtidens arbeidsmarked se ut og hva kan man bruke en musikkutdanning til?

Hva er musikkstudentkonferansen?

Les mer om konferansen her

Gjennom dette prosjektet vil vi sette spørsmålstegn ved hva som blir presentert som suksess og kvalitet, hvem som definerer dette og hva slags forventninger studenter går inn i musikkutdanning med. Vi ønsker å undersøke om musikkstudenter har et smalt bilde av hva det vil si å lykkes og om hva som er “riktig” eller “ikke riktig” på institusjonen. Kan dette hemme studentenes kunstneriske utvikling? Vårt mål er å skape en grobunn for kritisk refleksjon rundt studentenes egne karrierer og framtidig arbeidsliv.

Prosjektet kulminerer i en konferanse av og for studenter våren 2020. Fram mot konferansen vil vi løfte denne tematikken på NMH og i studentmiljøet gjennom ulike kanaler. Konferanseformatet gir mulighet til å få inn mange spennende perspektiv og diskusjoner på kort tid, og blir den første konferansen for studenter, som arrangeres ved NMH. Arrangementet skaper også en møteplass for musikkstudenter fra hele landet, og vi håper at det kan styrke samarbeidet mellom musikkutdanningsinstitusjonene i Norge.

Mål for prosjektet

Målene for musikkstudentkonferansen er

  • å forberede studentene bedre til dagens og fremtidens musikkliv ved å se sammenhengen mellom studiet og arbeidsmarkedet
  • å styrke samarbeid mellom institusjonene ved å samle studenter fra hele landet
  • å utvikle studiet til å bli enda bedre ved at studenter konkret får påvirke
  • å skape et rom for felles og individuell refleksjon og for deling av idéer og tanker
  • å tilby noe nytt som ikke finnes i dag


Artikler relevante

Publisert: 18. mar. 2020 — Oppdatert: 13. okt. 2020