Folkemusikk fra 40-årsjubileet

Videreutdanning

Trenger du faglig påfyll? Norges musikkhøgskole har et bredt tilbud til deg som ønsker å øke din kompetanse. Du kan velge mellom hel- eller deltidsstudier.

Fakta

  • Du kan velge studier med 15-60 studiepoeng
  • Du kan studere på heltid eller deltid
  • Studiene går over ett eller to studieår
  • Alle studiene bygger på minimum to-årig musikkfaglig utdanning (120 studiepoeng) eller annen godkjent utdanning med unntak av Kirkemusikk I.

Søknadsfrister

  • 1. mars og 15. april

Les om søknadsprosessen for videreutdanningene

Sist oppdatert: 20. februar 2017