Barnekorledelse

Normert studietid

Deltidsstudium over 1 år
15 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. april

Kort om studiet

Er du barnekordirigent og ønsker en faglig oppdatering? NMH utlyser også i år et videreutdanningstilbud for barnekordirigenter. Studiet knytter seg opp mot arbeidet med ditt eget barnekor, med et pedagogisk/fagdidaktisk fokus.

I løpet av studiet vil du gjøre et utviklingsarbeid med koret ditt, der du både vil få noe veiledning (basert på videoopptak og videosamtale) og få anledning til å reflektere rundt planlegging og gjennomføring av undervisningen i koret.

Det forutsettes at du har tilgang til et barne- eller ungdomskor (6-19 år) i hele undervisningsperioden.

Studiet er samlingsbasert og består av tre samlinger: En samling i høstsemesteret (3 dager) og to samlinger i vårsemesteret (hhv. 4 dager og 3 dager). Det legges også opp til individuelt arbeid og nettbasert gruppearbeid mellom samlingene.

Studieplan for Barnekorledelse (startkull 2019)

Undervisningstider 2020/2021

Planlagte undervisningstider:

Uke 38:  fredag - søndag
Uke 3:    torsdag - søndag
Uke 10:  fredag - søndag

Det må påregnes videre arbeid med emnet etter siste samling frem til innlevering av semesteroppgave (frist: 1. mai).

Opptakskrav

  • Minimum 120 studiepoeng høyere utdanning der musikkfag utgjør minimum 60 studiepoeng.
  • Søkere må dokumentere minimum ett års praksis fra ledelse av barne-/ungdomskor og ha tilgang til et eget barne- eller ungdomskor hele studieperioden.

Opptak skjer etter en helhetlig vurdering av søkerens erfaringsbakgrunn og motivasjon for å søke studiet. Det kan bli aktuelt med intervjuer der det er tvil om rangering av søkerne.

Slik søker du

  1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
  2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
  3. Last opp dokumentasjon på ansettelse i barnekor i Søknadsweb (både tidligere ansettelser og koret du skal ha i løpet av studiet).
  4. Fyll ut følgeskjemaet som du finner som lenke i e-postkvitteringen fra Søknadsweb. Skriv utfyllende om din motivasjon for å søke studiet og din erfaring som barnekordirigent. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan havne i spamfilteret! Dette gjelder særlig hotmail-adresser.

Frist: 15. april

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosessen?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00 (Telefontid 12.00-15.00 mandag-fredag)

Studieleder

imported-image

Randi Margrethe Clausen Aarflot

Universitetslektor
Fagseksjon for dirigering, sang og kirkemusikk

tabita_berglund-f Siv Dolmen.jpg
Dirigering

Musikalitet og lederegenskaper.