Barnekorledelse

Normert studietid

Deltidsstudium over 1 år
15 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. april. Søknadsweb åpner 15. mars.

Kort om studiet

Er du barnekordirigent og ønsker en faglig oppdatering? NMH lanserer et nytt videreutdanningstilbud for barnekordirigenter. Studiet knytter seg opp mot arbeidet med ditt eget barnekor, med et pedagogisk/fagdidaktisk fokus.

I løpet av studiet vil du gjøre et utviklingsarbeid med koret ditt, der du både vil få noe veiledning (basert på videoopptak og videosamtale) og få anledning til å reflektere rundt planlegging og gjennomføring av undervisningen i koret.

Det forutsettes at du har tilgang til et barne- eller ungdomskor (6-19 år) i hele undervisningsperioden.

Studiet er samlingsbasert og består av tre samlinger: En samling i høstsemesteret (3 dager) og to samlinger i vårsemesteret (hhv. 4 dager og 3 dager). Det legges også opp til individuelt arbeid og nettbasert gruppearbeid mellom samlingene.

Studieplan for Barnekorledelse (pdf)

Undervisningstider 2018/2019

Planlagte undervisningstider:

Uke 36:  7.-9. september
Uke 1:    3.-6. januar
Uke 11:  15.-17. mars

Det må påregnes videre arbeid med emnet etter siste samling frem til innlevering av semesteroppgave (frist: 1. mai).

Opptakskrav

  • Minimum 120 studiepoeng høyere utdanning der musikkfag utgjør minimum 60 studiepoeng.
  • Søkere må dokumentere minimum ett års praksis fra ledelse av barne-/ungdomskor og ha tilgang til et eget barne- eller ungdomskor hele studieperioden.

Opptak skjer etter en helhetlig vurdering av søkerens erfaringsbakgrunn og motivasjon for å søke studiet. Det kan bli aktuelt med intervjuer der det er tvil om rangering av søkerne.

Slik søker du

  1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
  2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
  3. Last opp dokumentasjon på ansettelse i barnekor i Søknadsweb (både tidligere ansettelser og koret du skal ha i løpet av studiet).
  4. Fyll ut følgeskjemaet som du finner som lenke i e-postkvitteringen fra Søknadsweb. Skriv utfyllende om din motivasjon for å søke studiet og din erfaring som barnekordirigent. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan havne i spamfilteret! Dette gjelder særlig hotmail-adresser.

Frist: 15. april

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosessen?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00

Studieleder

vivianne.j.sydnes.jpg

Vivianne Sydnes

Professor

Korledelse