Kulturelt entreprenørskap (betalingskurs)

Normert studietid

Deltidsstudium over 2 semester (september-april),  samlingsbasert
15 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Pris:

Kr 9 900,-

Søknadsfrist

15. april i Søknadsweb (åpner ca 15. mars) (Utlyses annethvert år. Neste mulighet for å søke er for studieåret 2020/2021)

Hvorfor studere Kulturelt entreprenørskap?

Kurset bidrar til at du bedrer din evne til å se egne og andres muligheter og gjøre noe med dem. Dermed vil du stå bedre rustet til framtidens utfordringer som pedagog, leder og/eller kulturarbeider innenfor estetiske fag.

Kort om studiet

I studiet inngår:

 • Praktisk undervisnings- og arbeidsopplegg der du arbeider med egne prosjekter og oppgaver.
 • 5 samlinger á 3 dager
 • 2 individuelle veiledningssamtaler med personlig coach á 1 time i løpet av kursperioden
 • 1 veiledningstime av ditt prosjekt
 • Personlig adferdsanalyse med rapport og personlig tilbakemeldingssamtale

Se emnebeskrivelse nedenfor for mer informasjon

Dato for samlinger:

Onsdag - fredag i følgende uker:

 • Uke 39 (26.-28. september 2018)
 • Uke 44 (31. oktober - 2. november 2018)
 • Uke 49 (5.-7. desember 2018)
 • Uke 2 (9.-11. januar 2019)
 • Uke 6 (6.-8. februar 2019)

Klokkeslett for samlingene:

 • Onsdager 10.00 - 17.00
 • Torsdager 09.00 - 16.00
 • Fredager  09.00 - 15.00

Kursholdere:

Kursansvarlig er Lisbeth Wathne Svinø. Hun har flettet sin bakgrunn fra musikk, næringsliv og coaching sammen til ulike innfallsvinkler for kultur- og næringslivssamarbeid. Utvikling og veiledning er andre stikkord. Hun er sertifisert i det internasjonalt anerkjente atferdsanalyseverktøyet LIFO®-Metoden.

Det vil også komme eksterne forelesere underveis.

Mål for studiet

 • Gi deg verktøy som bidrar positivt inn i din egen arbeidssituasjon, slik at prosjektene dine blir enda mer vellykket.
 • Gi deg kunnskap om tankegang innen entreprenørskap – noe som vil øke din bevissthet og effektivitet.
 • Gi deg økt innsikt i din egen kommunikasjon og verktøy som bidrar til at du enklere kan kommunisere mer effektivt med flere mennesker.

Emnebeskrivelse for Kulturelt Entreprenørskap

Opptakskrav 

120 studiepoeng fra høyere utdanning (2 år). 

Slik søker du

 1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
 2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
 3. Fyll ut følgeskjemaet som du finner som lenke i epostkvitteringen fra Søknadsweb. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan havne i spamfilteret! Dette gjelder særlig hotmail-adresser.

Frist: 15. april

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosessen?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00 (Telefontid 12.00-15.00 mandag-fredag)

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

imported-image

Lisbeth Wathne Svinø

Universitetslektor

Entrepenørskap