Kulturelt entreprenørskap (betalingskurs)

Normert studietid

Deltidsstudium over 2 semester (oktober-februar),  samlingsbasert
15 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Pris:

Kr 9 900,-

Søknadsfrist

15. april i Søknadsweb (åpner ca 15. mars)

Hvorfor studere Kulturelt entreprenørskap?

Kurset bidrar til at du bedrer din evne til å se egne og andres muligheter og gjøre noe med dem. Dermed vil du stå bedre rustet til framtidens utfordringer som pedagog, leder og/eller kulturarbeider innenfor estetiske fag

Kort om studiet

 • Praktisk undervisnings- og arbeidsopplegg der du arbeider med egne prosjekter og oppgaver.
 • 5 samlinger á 3 dager (tider kommer)
 • 2 individuell veiledningssamtaler med personlig coach á 1 time i løpet av kursperioden
 • 1 veiledningstime av ditt prosjekt
 • Personlig adferdsanalyse med rapport og personlig tilbakemeldingssamtale
 • Se kursbeskrivelse for mer informasjon

Kursholdere:

Lisbeth Wathne Svinø har flettet sin bakgrunn fra musikk, næringsliv og coaching sammen til ulike innfallsvinkler for kultur- og næringslivssamarbeid. Utvikling og veiledning er andre stikkord. Hun er sertifisert i det internasjonalt anerkjente atferdsanalyseverktøyet LIFO®-Metoden.

Det vil også komme eksterne forelesere underveis.

Mål for studiet

 • Gi deg verktøy som bidrar positivt inn i din egen arbeidssituasjon, slik at prosjektene dine blir enda mer vellykket.
 • Gi deg kunnskap om tankegang innen entreprenørskap – noe som vil øke din bevissthet og effektivitet.
 • Gi deg økt innsikt i din egen kommunikasjon og verktøy som bidrar til at du enklere kan kommunisere mer effektivt med flere mennesker.

Kursbeskrivelse for Kulturelt Entreprenørskap

Opptakskrav 

Opptak til kurset krever generell studiekompetanse og 120 studiepoeng fra høyere utdanning (2 år). 

Slik søker du

 1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
 2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
 3. Fyll ut følgeskjema. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet.

Frist: 15. april

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

imported-image

Lisbeth Wathne Svinø

Universitetslektor

Entrepenørskap