Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Lisbeth Wathne Svinø

Uni­ver­si­tets­lek­tor

Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi

Kompetanseområder

 • Ledelse av prosesser
 • Coaching og veiledning
 • Prosjektledelse
 • Entreprenørskap mot kulturlivet
 • Karriere- og etableringsveiledning

Kontakt TIGER

Lisbeth Wathne Svinø er en del av Team for teknologi i læring og undervisning (TIGER).

Reserver tidspunkt for å møte Lisbeth.

Bakgrunn

Utdanning

 • 2020–2021: Høgskolen i Innlandet. LAP: Ledelse av prosesser. Lederutvikling for offentlig sektor. Masternivå, 30 stp.
 • 2012: International Coach Federation. Sertifisert som Professional Certified Coach – PCC.
 • 2010: Barnum Leader Lab. LIFO®-Metoden. Sertifisert i verktøy for utvikling av kommunikasjon
 • 2010: Barnum Leader Lab. Experience Compression Laboratory. Internasjonalt lederutviklingsprogram.
 • 2008: BI. Styrekompetanse 1 og 2
 • 2007: Forum for Kultur og Næringsliv. Styreraffineriet
 • 2006: Erickson College International. Trainers Training med Marilyn Atkinson.
 • 2005 – 2006: Erickson College International. The Art & Science of Coaching. Coachutdanning.
 • 2005: Erickson College International. Expert Leadership & Executive Coaching. Kurs i coaching av ledere/team.
 • 2004: Lindorff. Internt coachprogram.
 • 2002: Institutt for kompetanseutvikling. Regnskap/lønn, økonomistyring og budsjett.
 • 2001: SATS. MAMS – Mastering the Art of Membership Sales.
 • 2000: SATS. Personalledelse.
 • 1997–1998: Norges musikkhøgskole. Administrasjon og ledelse.
 • 1997: Asker kommune. Konfliktutvikling/-håndtering.
 • 1994–1995: Asker kommune. Skolelederkurs.
 • 1994: NKS. Økonomistudiet.
 • 1992–1997: Norsk Musikerforbund (nå MFO). Kurs for tillitsvalgte.
 • 1991–1992: NKI. Administrasjon og Ledelse – Arbeidslederskolen. Ledelse og organisasjon med personalforvaltning, lover og avtaler. Kommunikasjon og bedriftsøkonomi.
 • 1987–1988: Toho Gakuen School of Music i Tokyo. Tre måneder marimbastudier hos Keiko Abe.
 • 1986–1988: Det jyske Musikkonservatorium i Århus. Solistklassen. Debutkonserter 11–1988.
 • 1986–1987: Musikhochschule Köln. Gjestestudent med stipend fra Rotary Foundation.
 • 1984–1986: Østlandets Musikkonservatorium i Oslo. 2-årig utøvende videreutdanning: utøvende og instrumentalmetodikk.
 • 1981–1984: Østlandets Musikkonservatorium i Oslo. 3-årig grunnutdanning som faglærer i musikk.

Jobberfaring

Lisbeth Wathne Svinø kombinerer sin bakgrunn som musiker og sin kompetanse som coach med erfaring fra ledelse/administrasjon og orkestrerer muligheter både for enkeltpersoner og virksomheter i kultur- og næringsliv.

Nøkkelkompetanser

 • Omfattende utøvende erfaring som slagverker med solo, kammermusikk og tuttioppgaver på repertoaret. Utdannet i Oslo, Köln, Århus og Tokyo. Debutkonserter 1988.
 • 40 år med pedagogisk virksomhet. Kan vise til gode resultater i undervisning, veiledning og coaching med høy score på kursevalueringer. Ulike fagområder som musikk, coaching, egenetablering og karriereveiledning.
 • Formell kompetanse og erfaring i ulike typer ledelse (prosjektledelse, daglig ledelse og styreledelse) og administrasjon, inkludert økonomistyring og personalansvar. Både strategisk arbeid og daglige, operative oppgaver.
 • Erfaringer innenfor leder-, team- og organisasjonsutvikling med blant annet implementering av systemer for klimaundersøkelser og medarbeidersamtaler. Coaching på ulike ledernivåer. Oppdrag både mot næringsliv og kulturliv.
 • God kjennskap til kulturskolefeltet.
 • Entreprenørskapskompetanse inn mot kunst- og kulturfeltet, med engasjementer og ansettelser ved ulike høgskoler/universiteter, pluss kurs- og foredragsholder i ulike sammenhenger.
 • Allsidig, selvstendig person som har fokus på orkestrering av muligheter både for enkeltpersoner, grupper, team og virksomheter.
 • Kreativ med evne til å se muligheter, samtidig ryddig og strukturert.
 • Arbeider målrettet med fokus på tidsfrister og ønskede resultater, og arbeidet kan like gjerne være selvstendig og uavhengig, som i team.
 • Evner å motivere andre slik at både individer og organisasjoner får utnyttet og utviklet sitt potensial.

Lisbeth og NMH

Lisbeths første kurs innen forretningskompetanse ved NMH var et pilotprosjekt som ble gjennomført våren 2009 med stor suksess. Musikkhøgskolen inviterte henne så til å utvikle et valgemne på fast basis. Valgemnet ble gjennomført fra vårsemesteret 2010, og har etter flere endringer nå tittelen ”Professional Portfolio”.

I 2011 startet NMH opp en samlingsbasert videreutdanning under Lisbeths faglige ansvar. Denne videreutdanningen er nå oppgradert til 15 studiepoeng og går under navnet ”Kulturelt entreprenørskap”.

Hennes undervisningsportefølje har siden starten blitt utvidet til å omfatte stadig flere emner og studentgrupper.

Prosjekter Lisbeth Wathne Svinø er en del av