Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Lisbeth Wathne Svinø

Uni­ver­si­tets­lek­tor

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Kompetanseområder

  • Entreprenørskap mot kulturlivet
  • Forretningskompetanse - Businessfokus
  • Coaching og veiledning
  • Kommunikasjon

Bakgrunn

Utdanning

2010 Barnum Leader Lab. LIFO®-Metoden. Sertifisert i verktøy for utvikling av kommunikasjon

2010 Barnum Leader Lab. Internasjonalt lederutviklingsprogram

2008 BI. Styrekompetanse 1 og 2

2007 Forum for Kultur og Næringsliv. Styreraffineriet

2006 Erickson College International. Trainers Training med Marilyn Atkinson.

2005–2006 Erickson College International. The Art & Science of Coaching. Coachutdanning.

2005 Erickson College International. Expert Leadership & Executive Coaching.

2004 Lindorff. Coachprogram.

2002 Institutt for kompetanseutvikling. Regnskap/lønn.

2001 SATS. MAMS - Mastering the Art of Membership Sales.

2000 SATS. Personalledelse.

1997 – 1998 Norges Musikkhøgskole. Administrasjon og ledelse.

1997 Asker kommune. Konfliktutvikling/-håndtering.

1994–1995 Asker kommune. Skolelederkurs.

1994 NKS. Økonomistudiet.

1992–1997 Norsk Musikerforbund (nå MFO). Kurs for tillitsvalgte.

1991–1992 NKI. Administrasjon & Ledelse – Arbeidslederskolen.

1987–1988 Toho Gakuen School of Music i Tokyo. 3 måneder marimbastudier hos Keiko Abe.

1986–1988 Det jyske Musikkonservatorium i Århus. Solistklassen.

1986–1987 Musikhochschule Köln. Gjestestudent med stipend fra Rotary Foundation.

1984–1986 Østlandets Musikkonservatorium i Oslo. 2-årig utøvende videreutdanning.

1981–1984 Østlandets Musikkonservatorium i Oslo. 3-årig grunnutdanning med pedagogikk.

Jobberfaring

LISBETH WATHNE SVINØ kombinerer sin bakgrunn som musiker og sin kompetanse som coach med erfaring fra ledelse/administrasjon og salg i næringslivet, og tilbyr ulike konsepter inn mot kultur- og næringsliv.

Lisbeth er en allsidig person som orkestrerer muligheter både for enkeltpersoner og virksomheter. Utvikling og veiledning er stikkord og entreprenørskap hovedoverskrift for hennes arbeid. Grunnmuren for sin virksomhet deler hun i 4 hovedområder: Musikk, Næringsliv, Coaching/kommunikasjon og Pedagogisk virksomhet.

I dag

Lisbeth driver sitt eget konsulentselskap der hun bl.a. arbeider med team-/organisasjonsutvikling og lederutvikling via atferdsanalyseverktøyet LIFO® + coaching.

Hun har fagansvaret for etablererveiledning av kunstnere i Asker og Bærum og arbeider tett med Norsk Kulturskoleråd (interesseorganisasjon for kulturskoler I Norge) i større prosjekter.

">

I tillegg underviser hun i entreprenørskap ved Norges Musikkhøgskole både via valgemner og som fagansvarlig for videreutdanningen ”Kulturelt entreprenørskap” - et 15 studiepoengsfag hun har utviklet.

Musikk

Lisbeth utdannet seg innen musikk ved universiteter og høgskoler i Norge, Danmark, Tyskland og Japan. Både som utøvende klassisk slagverker og som pedagog. Hun avsluttet studiene med debutkonserter i 1988, flyttet hjem til Norge og startet en omfattende og variert karriere som frilansmusiker og solist. Hun utøvde i mange ulike sammenhenger, også i prosjekter med skuespillere og dansere. I tillegg kan nevnes turneer med Riksteateret og Rikskonsertene, solist ved Aftenpostens Nyttårskonsert, solistoppdrag i radio og TV, veldedighetskonsert for Special Olympics i Japan. Mange urfremføringer av bestillingsverk.

Lisbeth avsluttet sin utøvende karriere rundt år 2000 p.g.a Carpal-Tunnel-syndrom i høyre hånd (lammelser i hånden).

Næringsliv

Parallelt med den utøvende karrieren videreutdannet Lisbeth seg innen ulike administrative fag, ledelse og økonomi. Senere også med påfyll fra fag innen styrearbeid på BI.

Dette ga henne nyttig kunnskap som hun tok i bruk etter den nødvendige karriereendringen. Hun har arbeidet bl.a. innen treningsbransjen og innen inkasso og salg. Som leder og ansvarlig både for økonomi, salg og personale, i tillegg til prosjekt- og styreledelse.

Pedagog og coach

Lisbeth er en meget erfaren pedagog/veileder/coach, med undervisnings- og veiledningspraksis fra musikk, coaching, salg/service og arbeidssøkerrelaterte fagområder. Hun har arbeidet med karriereveiledning og som mentor/veileder for studenter, etablerere og gründere. Hun har undervist coacher hos Erickson College og er selv sertifisert som Professional Certified Coach hos den internasjonale bransjeorganisasjonen ICF (International Coach Federation). Hun er også sertifisert i bruk av atferdsanalyseverktøyet LIFO®.

Norges Musikkhøgskole - NMH

Lisbeths første kurs innen forretningskompetanse ved NMH var et pilotprosjekt som ble gjennomført våren 2009 med stor suksess. Musikkhøgskolen inviterte henne så til å utvikle et valgemne på fast basis. Valgemnet ble gjennomført fra vårsemesteret 2010, og har etter flere endringer nå tittelen ”Professional Portfolio”.

I 2011 startet NMH opp en samlingsbasert videreutdanning under Lisbeths faglige ansvar. Denne videreutdanningen er nå oppgradert til 15 studiepoeng og går under navnet ”Kulturelt entreprenørskap”

Prosjekter Lisbeth Wathne er en del av