Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Kul­tu­relt mang­fold i musikkundervisningen

Videreutdanningen retter seg mot musikere og instruktører med minoritetsbakgrunn, eller musikere med spesiell interesse for og erfaring med minoritetskulturer.

Utdanningen er et nytt tilbud fra Norges musikkhøgskole for musikere med minoritetsbakgrunn. Her utvikler du kompetanse i å forvalte egen musikktradisjon og egne kulturelle ressurser i formidling og undervisning av musikk.

Studiet gir 30 studiepoeng og er samlingsbasert med 5 ukesamlinger over ett studieår. I tillegg blir det nettbaserte samlinger og et praksisprosjekt.

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Tegning av en gjeng med studenter som spiller på ulike instrumenter.

Publisert: 9. mar. 2023 — Oppdatert: 17. aug. 2023