Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Digi­tal didak­tikk i musikkundervisningen

Illustrasjon av syv studenter som spiller på hvert sitt instrument.

Et nettstudium om teknologi og digitale metoder i instrumental- og vokalundervisning, eller undervisning av små grupper.

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Tegning av en gjeng med studenter som spiller på ulike instrumenter.

Publisert: 17. mar. 2022 — Oppdatert: 9. nov. 2022