Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Grieg og Mahler

Dette er tredje delprosjekt i det overordnede prosjektet Den tapte romantiske tolkningstradisjon, hvor orkesteret Nordic Harmony spiller hovedrollen.

Les mer om det overordede prosjektet Den tapte romantiske tolkningstradisjon.

Arbeidet med Grieg og Mahlers symfoniske verker kan ses som en videreføring av to foregående delprosjekter. Les mer om disse prosjektene: Schumanns Dichterliebe og Brahms' sanger.

Prosess

Lydopptak av Mahlers Adagietto tolket av Willem Mengelberg og Concertgebouw-orkesteret i 1926, var kildegrunnlaget for strykernes skolering i den romantiske rubato- og glissandostilen. Også i To elegiske melodier av Grieg arbeidet de intensivt med Mengelbergs opptak.

Percy Graingers opptak på klaverrull fra 1919 lå til grunn for pianist Marianna Shirinyan og orkesterets tolkning av Griegs klaverkonsert. Prosjektet valgte Mengelberg og Grainger som utgangspunkter fordi disse utøverne sto Grieg meget nær.

I det kunstneriske arbeidet la musikerne stor vekt på å utvikle den rytmiske friheten og skape en inderlig tonedannelse nærmest fri for vibrato. Sangeren Mona Julsrud inspirerte musikerne i deres arbeid med å tilegne seg det sangbare og deklamatoriske ved stilen.

Resultater

Resultatene av dette delprosjektet foreligger som lydopptak fra konsert holdt i Lindemansalen 7. april 2017. Opptakene er gjort av Geoff Miles. Det foreligger også videoopptak av Griegs a-mollkonsert, utført av Tormod Wærvågen.

Lydopptakene vil bli publisert på Soundcloud når de er klare. Nordic Harmony har publisert videoopptak av de tre satsene av a-mollkonserten på sine facebooksider.

Deltakere

Foruten Are Sandbakken, Mona Julsrud og Marianna Shirinyan fra Norges musikkhøgskole, deltok orkesteret Nordic Harmony og lydprodusent Geoff Miles.

Artikler relevante

Publisert: 2. jan. 2018 — Oppdatert: 11. jan. 2021