Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Search

Kjetil Solvik

Spe­cial Advisor

Finance, HR and Archiving

Publications

  • Retningslinjer for karakterskalaen bestått/ikke bestått Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Utdanningsutvalget i UHR November 2015 Beate Lode ,  Per Erik Manne ,  Kirsten Thorsen ,  Ingvar Jarle Vaage ,  Kari Bjørgo Johnsen ,  Carsten Gunnar Helgesen ,  Terje Vassdal ,  Kjetil Solvik ,  Jorunn Saunes ,  Madeleine M. Sjøbrend ,  Asbjørn Bjørnset 2015
  • Dannelsesaspekter i utdanning : rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av UHRs utdanningsutvalg, september 2011 Vidar Leif Haanes ,  Ørjan Arntzen ,  Idar Kjølsvik ,  Olgunn Ransedokken ,  Kjetil Solvik 2011
View all publications in Cristin