Skip to main content
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Search

Pro­duc­tion Skills for Com­posers

 • Credits: 2 per project.
 • Year of study: Project.
 • Final assessment: Assessment from the course coordinator.
 • Language of instruction: Norwegian or English.

Course description

This course provides the student composer insight into the practical work related to the performance of a piece, through planning, development and completion of a public performance. One project of 2 ECTS credits may include several pieces.

Registration of participation takes place at the end of the academic year.

Responsible department: Composition, Music Theory and Music Technology Department Course coordinator: composition teacher

Learning objectives

Upon completion of the course, students are expected to

 • have the ability to collaborate and communicate with musicians
 • be able to clarify their own musical visions for the musicians
 • be familiar with rehearsal procedures

Overview

The course covers the whole process from planning to composing and rehearsing a piece, and the completion of a concert. The course emphasizes that musicians and composers must collaborate and jointly arrive at the final result.

Structure

Students are expected to initiate the rehearsals and performance of the piece. The student is encouraged to make use of the musicians in composing the piece and make revisions based on their insights. A supervisor with expertise in composition will follow the process and be present during at least one rehearsal. The course concludes with a concert/performance/installation.

Course requirements

 1. The course concludes in a performance that may be recorded in audio or video format.
 2. The composer must have 2–3 rehearsals with the musicians before the performance. Student and supervisor will have a conversation about the project after the performance.
 3. The student must write a short documentation note of approx. 300 words about the project. The document must be handed into the course coordinator within the deadline.

Final assessment

All course requirements must be approved prior to obtaining a final assessment.

Students are assessed in correspondence to the learning objectives of the course. The final assessment is expressed with the grades pass/fail, and set by one or more teachers on the basis of an individual assessment of the student’s skills throughout the course period.

New assessment

In the case of reassessment, students must retake the course.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har evne til å samarbeide og kommunisere med utøvere
 • kan formidle egne musikalske visjoner til utøverne
 • er kjent med innstuderingsprosedyrene til utøverne

Innhold

Emnet omfatter hele prosessen fra planlegging og innstudering av verket, samt gjennomføring av en konsert. Det legges vekt på at utøvere og komponist skal samarbeide, og i fellesskap komme frem til det endelige uttrykket.

Organisering

Det forventes at studenten selv tar initiativ til å organisere innstuderingen og fremføringen. Studenten oppfordres også til å benytte seg av utøverne i komposisjonsarbeidet, og gjøre revideringer basert på deres innsikter. Studentens komposisjonsveileder vil følge prosessen, og være tilstede under noen av prøvene. Emnet avsluttes med en fremføring/konsert/performance/instalasjon.

Arbeidskrav

 1. Emnet avsluttes med en fremføring, som kan dokumenteres med lyd og/eller bilde.
 2. Komponist og utøvere skal ha to til tre øvelser sammen før fremføringen. Veileder kan delta på en av disse øvelsene. Student og veileder skal også gjennomføre en samtale omkring prosjektet etter fremføringen har funnet sted.
 3. Studenten skal skrive en kort skriftlig dokumentasjon av prosjektet på ca. 300 ord, som skal leveres til faglærer innen fastsatt frist.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av en eller flere faglærere på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering må studenten gjennomføre emnet på nytt.

Published: Apr 3, 2020 — Last updated: Apr 4, 2022