Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Institutionalizing innovation: Uncovering the protean music student

Er musikkstudenten kun en refleksjon av høyere musikkutdanning, eller reflekterer faktisk høyere musikkutdanning sine studenter? Dette spørsmålet presenterer et ‘virkelighetsgap’, for den undervisningen institusjonene tilbyr stemmer ikke overens med den virkeligheten studentene møter når de kommer ut i arbeidslivet. Studenter er nødt til å forberede seg på en fleksibel karriere, men er samtidig fanget i musikalske ideologier som er i konflikt med denne sannheten. Hvordan opplever studenter og professorer denne motstridende tilværelsen i høyere musikkutdanning? Blir nåtidens nøkkelbegrep (f.eks. kreativ læring, entreprenørskap eller det ‘proteanske’) oppfattet ulikt av de to gruppene eller i forskjellige seksjoner ved institusjonen, og i så fall, hva indikerer dette? Dette ukjente terrenget er essensen av dette PhD-prosjektet, og skal undersøkes ved å intervjue studenter og professorer fra kontrasterende fagfelt innen høyere musikkutdanning i Norge og i Nederland.

Publisert: 23. nov. 2018 — Oppdatert: 2. sep. 2020