Skip to main content
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Search

Inger Anne Westby

Pro­fess­or

Music Education and Music Therapy Department

Publications

  • Vurdering for læring i kulturskolens rammeplan. John Vinge ,  Inger Anne Westby 2021
  • Den profesjonelle kulturskolelæreren i et sammensatt yrkesfelt Inger Anne Westby 2017
  • Framtidsfortelling som metode Inger Anne Westby 2017
  • Å lede pedagogisk utviklingsarbeid - muligheter og urfordringer Inger Anne Westby 2017
  • Hva skjer når min praksis møter en ny Rammeplan? Del 2 Inger Anne Westby 2017
  • Hva skjer når min praksis møter en ny Rammeplan? Del 1 Inger Anne Westby 2017
  • Å veilede i pedagogisk utviklingsarbeid Inger Anne Westby 2017
  • Undervisningsfaget musikk i kulturskole og grunnskole-to sider av samme sak? Inger Anne Westby 2017
  • IRISforsk - a pilot for Nordic Research School for School Development In and Around the School of Music and Arts Lise Lundh ,  Rut Jorunn Rønning ,  Gry Sagmo Aglen ,  Elin Angelo ,  Anders Rønningen ,  Inger Anne Westby ,  Anne Jordhus-Lier ,  Anne Berit Emstad 2017
  • Hvordan arbeide med egen praksis i forhold til Rammeplanen for kulturskolen? Inger Anne Westby 2017
View all publications in Cristin

Projects Inger Anne Westby participates in