Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Learning and Emotions in a Chamber Music Rehearsal

Self- Regulation, and Socially Shared Regulation of Learning and Emotions in a Collaborative Music Ensemble

Sammendrag

Tahirbegis doktorgradsprosjekt vil undersøke hva slags sosioemosjonelle hindringer studenter ved høyere musikkutdanning opplever under en kammermusikkøving, og hvordan musikkstudenter regulerer følelsene som dukker opp i løpet av slike gruppelæringssituasjoner.

Hovedformålet er å trekke frem de regulerende prosessene som oppleves som adaptive og som har en positiv innflytelse på gruppens emosjonelle klima og det generelle læringsresultatet. Studien har også som mål å undersøke det gjensidige forholdet mellom regulering av følelser og læring mellom individet (selvregulering og samregulering av læring) og gruppen (sosialt delt regulering).

Artikler relevante

Publisert: 15. sep. 2020 — Oppdatert: 5. feb. 2021