Skip to main content
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Search

STUDENTtalks

STUDENTtalks er et diskusjonsforum for studentene ved Musikkhøgskolen. Her er det rom for samtale, kritikk og diskusjon rundt det å skulle bli (eller å være?) en utøvende musiker på skolen og i samfunnet i dag. Forumet er kun åpent for studenter, og de som skal innlede samtalen.

Hva er STUDENTtalks

STUDENT Talks ble startet våren 2019 som et diskusjonsforum for studentene ved NMH. Ideen bak var å skape rom for samtale, kritikk og diskusjon rundt det å skulle bli (eller å være?) en utøvende musiker/komponist på skolen og i samfunnet i dag. Et viktig poeng var at forumet kun skulle være åpent for studenter, og for dem som eventuelt var invitert for å innlede samtalen.

Vi hadde en tanke om at det er andre temaer, diskusjoner og ikke minst formuleringer som vil oppstå i et slikt lukket forum. Forumene har stort sett vært innledet av studenter, etterfulgt av diskusjoner i grupper rundt dagens tema. Til slutt har vi hatt en oppsummering, hvor alle gruppene har lagt frem hovedpunkter fra sin diskusjon.

Temaer

I løpet av 2019 ble det arrangert fem STUDENT Talks med følgende temaer:

1. MEG: Kunstnerisk utvikling

Innledet av Tanja Orning.

2. NMH: Hva er din drømmeskole?

Studentpanel: Selma French Bolstad, Siri Storheim, Magnus Løvseth og Martin Langerød.

3. SAMFUNNET: Utdanner vi musikere til en virkelighet som finnes

Paneldebatt i kantina: Therese Birkeland Ulvo, Anja Lauvdal, Lyder Øvreås Røed og Emilie Heldal Lidsheim.

4. Hvorfor spiller/lager vi den musikken vi gjør?

Studentpanel: Astrid Solberg, Ormar Maidre Aarvik og Ingrid Skåland Lia.

5. Hva betyr det å lykkes som musiker?

Innledet av Siri Storheim og Anna Rødevand.

Tidligere STUDENT Talks

Articles relevant

Published: Mar 19, 2020 — Last updated: Feb 26, 2024