Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Auditiv sonologi

Lasse sitter ved en pult og konsentrerer seg i et rom fyllt til randen av noteark.

Prosjektet utvikler sonologi som en lytte- og analysemetode.

Utgangspunktet og inspirasjonen til Lasse Thoresens metodiske lyttearbeid, kommer fra den franske komponisten Pierre Schaeffer og det han kalte ørets primat; at det er øret som bedømmer musikk. Lasse Thoresen har videreutviklet Schaeffers begrepsapparat til en omfattende terminologi for å kunne snakke om lyd.

Publikasjoner

Thoresen, L. 1985a. Auditive Analysis of Musical Structures. In A Summary of Analytical Terms, Graphical Signs and Definitions. Proceedings from the ICEM Conference on Electroacoustic Music. Stockholm, Sweden, 25–27 September.

Thoresen, L. 1985b. Un model d’analyse auditive. Analyse Musicale 1: 44–59.

Thoresen, L. 1986. Ornamentet som strukturens motpol. Kunsthåndverk 21: 5–10.

Thoresen, L. 1987. An Auditive Analysis of Schubert’s Piano Sonata Op. 42. Semiotica, 66(1–3): 211–37.

Thoresen, L. 1996. Flerskiktighet i Olav Anton Thommessens orkestermusikk. In Olav Anton Thommessen, Inspirator, Tradisjonsbærer, Rabulist. Oslo. Norsk Musikforlag, 153–77..

Thoresen, L. 2007a. Form-building Transformations: An Approach to the Aural Analysis of Emergent Musical

Forms. Journal of Music and Meaning 4; section 3. http://www.musicandmeaning.net.

Thoresen, L. 2007b. With the assistance of Andreas Hedman. Spectromorphological Analysis of Sound-Objects: An Adaptation of Pierre Schaeffer’s Typomorphology. Organised Sound, 12(2): 129–41.

Thoresen, L. 2009. With the assistance of Andreas Hedman. Sound-Objects and Form-Building Gestalts in åke Parmerud’s ‘Les objets obscurs’. Organised Sound, 14(3): 310–20.

Thoresen, L. 2010. With the assistance of Andreas Hedman. Form-Building Gestalts and Metaphorical Meaning. Organised Sound, 15(2): 82–95.

Thoresen, L. 2012. Exosemantic Analysis of Music-as-Heard. Proceedings of the Electoracoustic Music Studies Conference Meaning and Meaningfulness in Electroacoustic Music.. Stockholm, June 2012. www.ems-network.org.

Finansiering

  • Norges musikkhøgskole
  • Lindemans Legat
  • INA/GRM
  • Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
  • Norges allmenvitenskapelige forskningsråd

Artikler relevante

Publisert: 26. feb. 2015 — Oppdatert: 21. feb. 2023