Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

CREMAHs pågå­en­de forsk­nings­pro­sjek­ter

En oversikt over CREMAHs pilotprosjekter og pågående prosjekter.

Forskningsprosjekter ved CREMAH

CREMAH gjennomfører forskning innenfor musikkterapi og på sammenhenger mellom musikk og helse. Forskningsprosjektene dekker mange felt, for eksempel musikkterapi og eldrehelse, musikkterapi i psykisk helsevern og musikkterapi i somatikken.

Pilotprosjekter, entreprenørskap og samfunnsoppdrag

CREMAH initierer også pilotprosjekter for å utvikle musikkterapi på nye felt i samfunnet. Pilotprosjekter gjøres i samarbeid med ulike organisasjoner, institusjoner, musikkterapistudiet og masterstudenter. Slik får flere brukere prøve ut musikkterapitjenester.

Gjennom samarbeid med ulike organisasjoner, musikkterapiutdanningen ved Norges musikkhøgskole og med initiativrike masterstudenter gjennomføres pilotprosjekter i musikkterapi.

Utvalgte pågående prosjekter

Alle prosjektene

Se alle CREMAHs forskningsprosjekter.

CREMAHs prosjekter

Publisert: 25. mai 2021 — Oppdatert: 23. feb. 2024