Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

CREMAHs samarbeid, nettverk og pilotprosjekter

På denne siden finner du informasjon om CREMAH sine samarbeidspartnere, pilotprosjekter, samt lenker til utdanningsinstitusjoner og andre nyttige kontaktsider.

Samarbeidsprosjekter

For tiden er CREMAH involvert i følgende samarbeidsprosjekter.

Musikkterapeut Monika Overå med gitar inne på sykehusrom

Nasjonalt nettverk for musikkterapi i rusfeltet

CREMAH deltar i Nasjonalt nettverk for musikkterapi i rusfeltet. I 2010 ble det tatt initiativ til et nasjonalt kompetansenettverk i rusfeltet. Samhandlings­reformen danner bakteppe for dette arbeidet.

Flere kompetansesentra for rusproblematikk deltar, sammen med Fagrådet–rusfeltets hovedorganisasjon. Også begge forskningsmiljøene innen musikkterapi i Norge. Norges musikkhøgskole er representert med Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH), mens Universitetet i Bergen er representert med Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT ved UiB/Uni Research Helse).

Pilotprosjekter, entreprenørskap og samfunnsoppdrag

CREMAH initierer og utvikler musikkterapi på stadig nye felt i samfunnet vårt.

Gjennom samarbeid med ulike organisasjoner, musikkterapiutdanningen ved Norges musikkhøgskole og med initiativrike masterstudenter gjennomføres pilotprosjekter i musikkterapi.