Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

CREMAHs samarbeid og nettverk

På denne siden finner du informasjon om CREMAH sine samarbeidspartnere, nettverk, samt andre ressurssider.

Samarbeidsprosjekter

For tiden er CREMAH involvert i følgende samarbeidsprosjekter.

Mann synger følsomt inn i en mikrofon.
Foto: Annette Øvrelid.

Nasjonalt nettverk for musikkterapi i rusfeltet

CREMAH deltar i Nasjonalt nettverk for musikkterapi i rusfeltet. I 2010 ble det tatt initiativ til et nasjonalt kompetansenettverk i rusfeltet. Samhandlings­reformen danner bakteppe for dette arbeidet.

Flere kompetansesentra for rusproblematikk deltar, sammen med Fagrådet–rusfeltets hovedorganisasjon. Også begge forskningsmiljøene innen musikkterapi i Norge. Norges musikkhøgskole er representert med Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH), mens Universitetet i Bergen er representert med Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT ved UiB/Uni Research Helse).