Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Undis Aarbakke Hope

Spe­sial­bi­blio­te­kar

Biblioteket

Ansvarsområder

Orkesternoter
Fjernlån
Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket
Nettsideansvar
Publikumsarbeid
Katalogisering
Observatør i orkesterutvalget
Utstilling av nye bøker