Hovedbilde folkemusikk 2

Folkemusikk

«På Musikkhøgskolen fikk jeg muligheten til å møte musikere fra andre sjangere. Det var viktig for min inspirasjon, motivasjon og kunstneriske utvikling.»

Bjørn Kåre Odde – tidligere felestudent

Instrumentale og vokale ferdigheter i norsk tradisjonsmusikk.

Hvordan kan de gamle tradisjonene stadig fascinere og brukes som kilde for aktuelle uttrykk i vår egen tid?

Fagområdet folkemusikk har hovedvekt på instrumentale og vokale ferdigheter i norsk tradisjonsmusikk. Innføring i tradisjonene skjer først og fremst gjennom solospill, samspill, dansespill og folkedans – alt med tanke på framføring, formidling og stilforståelse.
 
Arrangering av folkemusikk står sentralt, der inspirasjon, uttrykk og stilelementer fra mange slags musikk er med å prege uttrykket.

Musikkhøgskolens faste lærere er engasjerte utøvere som aldri har sluttet å la seg begeistre av folkemusikkens egenart. De henter i tillegg inn lokale tradisjonsbærere på flere instrumenter, og i løpet av studietiden blir det møte med utøvere fra alle sentrale tradisjonsdistrikter.

Kontakten med det levende folkemusikkmiljøet er stor, og studentene og lærerne er selv en del av miljøet.

Studiemuligheter

Du kan studere folkemusikk både på utøvende og musikkpedagogisk studieretning:

Musikkhøgskolens faste lærere er engasjerte utøvere som aldri har sluttet å la seg begeistre av folkemusikkens egenart.

Kontaktperson

imported-image

Unni Løvlid

Førsteamanuensis

Folkesang / kveding

Lærere

imported-image

Andreas Bjørkås

Førsteamanuensis

Fele

hakon.hogemo.jpg

Håkon Høgemo

Førsteamanuensis

Hardingfele

imported-image

Unni Løvlid

Førsteamanuensis

Folkesang / kveding

steinar.ofsdal.jpg

Steinar Ofsdal

Professor

Folkemusikk

imported-image

Vegar Vårdal

Universitetslektor

Folkedans