Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Klas­sisk sann­tids­mu­sikk for blås og slagverk

Kort om emnet

Sanntidsmusikk – friklassisk improvisasjon er musikk som improviseres fram i øyeblikket. Valgemnet fokuserer på improvisasjon med referanser og repertoar-assosiasjoner fra klassisk musikk. Dette er en helt ny måte å jobbe på innen klassisk ensemblemusikk. Hva skjer når man hopper over komponist og dirigent i et blåseensemble, og lar de klassiske musikerne selv ta samtlige kunstneriske valg i både prøver og konsertsituasjon?

Emnet er åpent for alle studenter på klassisk studieretning som spiller blåseinstrumenter eller slagverk.

Påmelding til emnet skjer gjennom søknadsskjema for valgemner.

Faglærer i emnet: Geir Lysne.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan skape musikk som har sin opprinnelse i improvisasjon
  • kan uttrykke egne musikalske ideer på sitt hovedinstrument
  • kan ta selvstendige kunstneriske valg i sanntid
  • har evne til aktiv lytting og kort responstid
  • kan respondere gehørbasert med sitt instrument
  • kan gi og motta konstruktive kunstneriske tilbakemeldinger

Innhold

Gjennom prosjektet vil studentene utvikle sine ferdigheter i å ta egne selvstendige kunstneriske valg. Sentrale tema er improvisasjon, aktiv lytting, instrumentalt gehør, komposisjon, orkestrering, harmonilære og generelle ferdigheter som ensemblemusiker.

Organisering

Prosjektet er planlagt gjennomført i uke 6 i 2020, og består av fire prøver à fire undervisningstimer (180 minutter) som leder opp til en friimprovisert konsert.

Arbeidskrav

  1. Obligatorisk oppmøte på alle prøver.
  2. Deltakelse på én konsert.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må emnet i sin helhet (dvs. ett prosjekt) gjennomføres på nytt.