Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Bruks­t­rekk­spill I/II

 • Emnenivå: Bachelor/master.
 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer / praktisk eksamen.
 • Forhåndskrav: BRUTREK20 er forhåndskrav til BRUTREK21.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter enkel innføring i besifringsspill og praktisk bruk av instrumentet. Emnet kan ikke velges av studenter med trekkspill/akkordeon som hovedinstrument.

Emneansvarlig: Fagseksjon for klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon.

Faglærer i emnet: Erik Bergene.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har basisferdigheter i å utnytte trekkspillets muligheter som støtteinstrument i ulike musikkpedagogiske sammenhenger

Innhold

Med utgangspunkt i studentenes forutsetninger og fremtidige yrkessituasjon, skal emnet omfatte arbeid med

 • besifringsspill
 • gehørspilla

Med utgangspunkt i studentenes forutsetninger og fremtidige yrkessituasjon, skal emnet omfatte arbeid med

 • besifringsspill
 • gehørspill
 • transponering
 • improvisasjon
 • samspill og akkompagnement
 • transponering
 • improvisasjon
 • samspill og akkompagnement

Organisering

Undervisningen gis individuelt og/eller i gruppe på to til fire studenter. Innhold og arbeidsmåte tilpasses studentenes nivå. Veiledende undervisningsressurs er 22,5 minutter i uken per student i 24 uker.

Arbeidskrav

Studenten skal ved slutten av studieåret legge fram en pensum-/repertoarliste på 15 minutter som omfatter alle arbeidsområdene i emnet. Repertoaret bør omfatte standardlåter og viser med besifring.

Frist: Pensum-/repertoarlisten skal godkjennes av faglærer innen 1. mai i andre semester.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått og fastsettes på én av to alternative måter:

Alternativ 1 (normalordning)

Studenter som velger alternativ 1, forplikter seg til å følge minst 80 prosent av undervisningen i emnet. I tillegg skal studenten spille ved minst én intern konsert per semester. Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Alternativ 2

Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen med minst to interne sensorer der studenten framfører et selvvalgt program på ca. ti minutter. Studenten vil i tillegg bli prøvet i prima vista-spill.

Studenten må selv melde fra til eksamen@nmh.no innen 1. februar i emnets andre semester dersom hen ønsker alternativ 2.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre praktisk eksamen, som beskrevet under alternativ 2 ovenfor.

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2021