Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Instru­ment­for­dyp­ning for MADI

  • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
  • Avsluttende vurdering: Praktisk eksamen.
  • Forhåndskrav: Opptak til MADI Master i dirigering.
  • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet gir studenten mulighet til å fordype seg videre på sitt instrument. Emnet omfatter egenutvikling som utøver, og innstudering av repertoar fra ulike stilarter og tidsperioder.

Emnet er for studenter på masterstudiet i dirigering.

Emneansvarlig: Valgemnekoordinator.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har evnen til å formidle musikk på en interessant og personlig måte
  • fremstår stilsikker og kreativ i solo- og samspill
  • har tilegnet seg et bredt repertoar i ulike stilarter og tradisjoner

Innhold

Valg av repertoar gjøres ut fra hensynet til at studenten bør bygge opp et så bredt repertoar som mulig ut fra den enkeltes instrumentaltekniske forutsetninger og interesser. En stor del av arbeidet med emnet går med til innstudering av repertoar. Det stilles store krav til studenten når det gjelder utvikling av selvstendighet og vurderingsevne i tolkninger av musikk.

Organisering

Undervisningen gis i hovedsak individuelt, 30 minutter i uken i 24 uker. I tillegg får man akkompagnement 15 minutter i uken i 24 uker.

Arbeidskrav

Studenten skal ved slutten av studieåret legge fram en repertoarliste på minst 60 minutter som skal godkjennes av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen. Vurderingen gjøres av to interne sensorer, hvorav den ene er hovedinstrumentlærer.

Praktisk eksamen

Studenten fremfører 20 minutter av oppsatt repertoar foran en jury med to interne sensorer.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2021