Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Kam­mer­mu­sikk I

 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.

Kort om emnet

Emnet kombinerer det utøvende med aktiv bruk av gehør og musikkanalyse. Etablerte ensembler anbefales å søke, men emnet er åpent også for at enkeltstudenter kan søke. De vil da settes sammen i ensembler med repertoar av høy kvalitet. Emnet er åpent for alle studenter på 2. avdeling. Et svært begrenset antall studenter vil bli tildelt emnet.

Emneansvarlig: Are Sandbakken

Faglærere i emnet: Emnet undervises av et tverrfaglig lærerteam fra følgende områder: instrumentalutøving/komposisjon/musikkteori/gehørtrening.

Emnekoordinator: Anders Tykesson.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan arbeide med kammermusikk på en selvstendig og reflektert måte
 • anvender aktiv lytting og musikkteoretiske perspektiver i den musikalske innstuderingsprosessen

Innhold

Valgemnet gir en grundig musikalsk og musikkteoretisk fordypning i et begrenset repertoar. Det arbeides med ett større sentralt kammermusikkverk pr. semester. Verkene bestemmes av faglærerne i forståelse med kammermusikkgruppen og bør være fra ulike stilepoker. I hele prosessen fra innstudering til konsert legges det vekt på utvikling av estetisk bevissthet omkring verket, samt å bruke denne innsikten til å foreta bevisste musikalske valg og å kunne formidle dette på en overbevisende måte.

Emnet inneholder også utarbeidelse av et skriftlig refleksjonsnotat, der det forventes at studenten oppsøker relevant litteratur tilknyttet de aktuelle musikkverkene. Aktuelle temaer kan være

 • verket og den musikalske tolkning i et historisk perspektiv
 • verket og den musikalske tolkning i et satsanalytisk og lyttemessig perspektiv
 • innstuderingsprosessen frem til konsert

Organisering

Veiledende undervisningsmengde er 90 minutter ukentlig i to semestre. Arbeidsformene vil veksle mellom selvstendig arbeid, seminarer med presentasjon og workshop, lærerstyrt undervisning, diskusjoner og konsert.

Kammermusikkgruppens medlemmer er gjensidig ansvarlige for å gjennomføre en kontinuerlig arbeidsprosess med ukentlige prøver.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.
 2. Studenten skal delta på to konserter i løpet av studieåret.
 3. Studenten skal levere to skriftlig refleksjonsnotater på ca. 1000 ord knyttet til de verkene som innstuderes.
 4. Studenten skal utforme korte programpresentasjoner til semesterkonsertene.

Frist: Innen 20. mai i emnets andre semester skal alle arbeidskrav være godkjent.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærerne på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre de manglende arbeidskravene i emnet på nytt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 22. mar. 2021