Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Kon­sert­pro­duk­sjon for mas­ter­stu­den­ter

 • Gjennomføres: Ett semester, høst.
 • Veiledende undervisningstid: Tirsdager 09.00 – 10.30.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

KONSPRO70 vil gi en teoretisk og metodisk innføring i arbeidet med å utvikle og planlegge konserter og sceniske forestillinger i ulike formater, tilpasset ulike målgrupper. Emnet har entreprenørielle elementer, som å se muligheter i ulike markeder og verdikjeder og realisere disse. Videre vil emnet innebære trening i å kommunisere med støtteapparat og potensielle partnere, samt gi en innføring i markedsføring.

Konsertkonsepter planlagt gjennom arbeid med emnet kan realiseres gjennom deltagelse i valgemnet KONSPRO71 som undervises i vårsemesteret.

Emneansvarlig: Fagseksjon for blåsere og slagverk.

Faglærer i emnet: Andreas Sønning.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har innsikt i musikk-/kulturlivets organisering og aktuelle profesjonelle verdikjeder for utøvende og skapende musikere
 • har grundig teoretisk og metodisk innsikt i konsertproduksjon generelt
 • har kunnskap om ulike markeder, verdikjeder og målgrupper som er relevante for studentens egne produksjoner
 • kan utarbeide et realistisk konsertkonsept som inkluderer kunstneriske og entreprenørielle elementer

Innhold

Aktuelle temaer:

 • Musikk- og kulturlivets organisering.
 • Begreper og prinsipper fra musikalsk entreprenørskap.
 • Verdikjeder på tvers av samfunnssektorer, inkludert prosjektpresentasjon og søknadsskriving.
 • Konsertdramaturgi, historiefortelling og regi.
 • Utarbeidelse av kunstnerisk konsept der studenten selv er utøver og programskaper.
 • Utarbeide plan for pr i ulike formater og kanaler.
 • Utvikling av egen portfoliopresentasjon – egenlansering.

Organisering

Undervisningen vil hovedsakelig foregå i plenum, organisert som 90 minutters undervisning ganger ti gjennom semesterets undervisningsuker. Studentene vil også kunne deles opp i grupper for å utarbeide konsertkonsept. Hver gruppe vil få tilbud om veiledning.

Arbeidskrav

 1. Studenten skal utarbeide en plan for gjennomføring av ett konsertprosjekt tilrettelagt for en spesiell målgruppe og arena. Planen skal inneholde dreiebok for kunstnerisk innhold, samt opplegg for finansiering og antydning av samarbeidspartnere.
 2. Studenten skal holde en muntlig presentasjon av konsertprosjektet for studentgruppen og faglærer.

Frist: Alle arbeidskrav skal være gjennomført innen 1. desember.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må emnet i sin helhet gjennomføres på nytt.

Publisert: 15. mai 2020 — Oppdatert: 9. feb. 2021