Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Kunst­ne­risk utvik­lings­ar­beid i musikk

 • Emnetype: Inngår i opplæringsdelen.
 • Emnenivå: Ph.d.
 • Gjennomføres: 1., 2. og 3. studieår.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering av emneansvarlig.
 • Forhåndskrav: Kvalifisert for opptak til ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid.
 • Undervisningsspråk: Engelsk.

Kort om emnet

Emneansvarlig: Utvalg for ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Emnet består av innføring i kunstnerisk utviklingsarbeid i musikk; introduksjon til teorier, metoder og praksiser som kjennetegner kunstnerisk utforsking i musikk. Kandidaten skal presentere prosjektet sitt både når det gjelder det utøvende/skapende og når det gjelder kontekst, teori og metode. Dette emnet dreier seg spesifikt om kunstnerisk utviklingsarbeid i skapende og utøvende musikk.

Emneansvarlig Utvalg for ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at kandidaten

 • er kjent med relevant terminologi og begreper innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid i musikk (som for eksempel standardkriterier for referanser, hva er en "call for papers", hvordan skriver man et abstrakt osv.)
 • er kjent med spesifikke teorier og metoder for kunstnerisk utviklingsarbeid i musikk, og kan reflekter over og diskutere sitt eget og andres prosjekter ut i fra ulike teoretiske og metodologiske perspektiver
 • har kunnskap om seg relevante teorier og praksiser som kjennetegner kunstnerisk eksperimentering i musikk
og kan implementere disse i sitt eget prosjekt.
 • er i stand til å fungere som kritisk leser og opponent overfor sine medstipendiater og kunne ta i mot konstruktiv kritikk av eget prosjekt
 • er i stand til å formidle prosjektet til omverdenen, for eksempel til masterstudenter

Innhold

Emnet består av

 • seminarer, forelesninger, samtaler/diskusjoner, workshops, gruppearbeid
 • prosjektpresentasjoner
 • interne fagdager eller lignende
 • midtveisevaluering

Organisering

I emnet inngår to seminarer over to til tre hele dager. Disse seminarene består av forelesninger, workshops, gruppearbeid samt prosjektpresentasjoner. I tillegg kommer deltakelse på og prosjektpresentasjon over gitt tema på interne fagdager el. som foregår en gang per semester. Formen på og temaet for presentasjonene av prosjektet vil variere fra gang til gang avhengig av temaet for de ulike aktivitetene i dette emnet.

Arbeidskrav

 • To heldagsseminarer over to til tre dager: Kandidaten skal presentere prosjektet sitt, forholde seg til opposisjon og selv fungere som opponent. Aktiv deltakelse på begge seminarer.
 • Aktiv deltakelse fagdagene.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at kandidaten skal få avsluttende vurdering.

Kandidaten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke-bestått og fastsettes av Utvalg for ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid på grunnlag av godkjente arbeidskrav.

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 10. feb. 2021