Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Slag­ver­k­en­sem­ble

 • Emnetype: Valgemne for klassiske slagverkere i UTBA og KAMP.
 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk

Kort om emnet

Kammermusikalsk valgemne for klassiske slagverkstudenter på studieretningene UTBA og KAMP.

Slagverkensemble stiller store krav til studentene når det gjelder praktisk tilrettelegging av et stort instrumentarium.

Emneansvarlig: Fagseksjon for blåsere og slagverk.

Faglærer i emnet: Rob Waring.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har evne til kritisk vurdering av klang i forhold til et musikkverks idé og notasjon
 • har kjennskap til relevant slagverkrepertoar
 • kan arrangere og gjennomføre slagverkkonserter
 • behersker utøverrollen i en konsertsituasjon

Innhold

Arbeidet omfatter

 • innstudering og framføring av musikk for slagverkensemble
 • utforming av plakat og konsertprogram
 • utforming og distribuering av pressemeldinger
 • oppsetting av prøveplaner, avtaler med komponister, lys- og lydteknikere
 • planlegging av sceneoppsett og sceneavvikling

Organisering

Emnet undervises normalt to ganger 45 minutter i 24 uker. Noe av denne undervisningen kan organiseres som prosjekter.

Det gjennomføres tre til fire konserter og/eller studioopptak per studieår. Det forutsettes at studentene arbeider selvstendig med de oppgavene som gis og er med i hele prosessen fra planlegging til gjennomføring.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk, aktiv deltagelse i undervisningen, samt planlegging og gjennomføring av prosjekter. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet

Studenten skal delta på tre til fire konserter og/eller studioopptak hvert studieår.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av en eller flere faglærere på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må emnet i sin helhet gjennomføres på nytt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021